PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI SAINS C29

iklan-C29

PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 JABATAN TENAGA ATOM

 
1) TARAF PELANTIKAN
– Calon lantikan baharu adalah secara pelantikan kontrak (Interim) selama 3 tahun; dan
– Pegawai lantikan tetap yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan adalah secara pelantikan tetap.
 
2) MAKLUMAT SYARAT LANTIKAN
Maklumat syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan boleh dicapai melalui Laman Web EZSkim, JPA:
 
3) KEPERLUAN BIDANG (DITETAPKAN OLEH KETUA PERKHIDMATAN)
– Kimia;
– Kimia Gunaan;
– Kimia Industri;
– Biokimia;
– Mikrobiologi; atau
– Teknologi Makmal / Teknologi Makmal Perubatan.
 
4) KEPERLUAN TAMBAHAN
Hanya calon yang telah memperoleh STPM / Sijil Matrikulasi KPM / Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf dan disahkan oleh senat/jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan sahaja layak memohon selaras dengan syarat skim perkhidmatan.