​​MAKLUMAN PERMOHONAN LESEN (MAKSUD PERUBATAN)

Permohonan Lesen (Maksud Perubatan)

Adalah dimaklumkan bahawa untuk permohonan lesen BARU (Maksud Perubatan), pemohon hendaklah mengemukakan permohonan secara salinan lembut (softcopy) dengan mengemukakan HANYA Borang Permohonan (LPTA/BP/1 atau LPTA/BP/3), salinan resit pembayaran Fi Permohonan sebanyak RM 15 bagi setiap kelas lesen, salinan lesen pembekal dan katalog peralatan sinaran kepada Jabatan Tenaga Atom.

 

Dokumen sokongan yang lain (Rujuk Senarai Semak Dokumen Perlesenan Radiologi, KKM) hendaklah dikemukakan secara terus kepada KKM apabila diminta oleh KKM. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui emel kepada Bahagian Penilaian dan Perlesenan, Jabatan Tenaga Atom, melalui alamat emel dewisinta@aelb.gov.my.

​​Kelas A – Bahan Radioaktif / ​​Pengilangan Bahan Radioaktif

1.Bahan Radioaktif ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen Bergantung kepada kategori, jenis dan kuantiti​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

 

2. Pengilangan Bahan Radioaktif ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen Bergantung kepada penilaian​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

​​Kelas B – Bahan Nuklear / ​​Pengilangan Bahan Nuklear

1. Bahan Nuklear ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen Bergantung kepada penilaian​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

2. Pengilangan Bahan Nuklear ​
Fee Permohonan​ Tiada
​Fee Lesen Bergantung kepada penilaian​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

Kelas C – Radas Penyinaran​​​ ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen ​Bergantung kepada kategori dan kualiti​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

Kelas D – Pengangkutan ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen ​RM 100​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.3. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Pengangkutan).
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

Kelas E – Import / Eksport​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen ​RM 100​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

Kelas F – Pepasangan Nuklear​
Fee Permohonan​ Tiada
​Fee Lesen ​Berdasarkan kepada penilaian​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Bergantung Kepada Penilaian
​​Kaedah Mohon Surat Hasrat

​​Kelas G

1. Melupus Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan atau Sisanya
2. Menyimpan Bahan Radioaktif, Bahan Nukelar, Benda Ditetapkan atau Sisanya Sebelum Pelupusannya
​3. Membubar Pepasangan Pengilangan, Pepasangan Nuklear, Kemudahan Rawatan Sisa, Radas Penyinaran atau Radas Punca Terkedap​

Kelas G​
Fee Permohonan​ RM 100
​Fee Lesen ​​Bergantung kepada penilaian
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​​Bergantung kepada penilaian
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

Kelas H – Aktiviti-Aktiviti Lain Bukan Di Bawah A – G
Fee Permohonan​ Tiada
​Fee Lesen ​​Bergantung kepada penilaian
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304 2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP