PELUANG KERJAYA PEGAWAI SAINS GRED C41

iklan-C41-01

PEGAWAI SAINS GRED C41 JABATAN TENAGA ATOM

 
1) TARAF PELANTIKAN
– Calon lantikan baharu adalah secara pelantikan kontrak (Interim) selama 3 tahun; dan
– Pegawai lantikan tetap yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan adalah secara pelantikan tetap.
 
2) MAKLUMAT SYARAT LANTIKAN
Maklumat syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan boleh dicapai melalui Laman Web EZSkim, JPA:
 
3) KEPERLUAN BIDANG (DITETAPKAN OLEH KETUA PERKHIDMATAN)
– Kimia;
– Kimia Gunaan;
– Kimia Industri; atau
– Biokimia;
 
4) KEPERLUAN TAMBAHAN
Hanya calon yang telah memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf dan disahkan oleh senat/jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum Tarikh tutup iklan sahaja layak memohon selaras dengan syarat skim perkhidmatan.