BIL. TARIKH NO. SIRI TAJUK
01 22 Mac 2011 LEM/AL/2 Regulatory Requirements For Site Evaluation Of Nuclear Power Plant
02 24 Nov 2022 LEM/AM/11 Sem.2 Pengenalan Kepada Jabatan Tenaga Atom Malaysia
03 01 Sept 1994 LEM/AM/14 Skim Bimbingan Ke Arah Pengiktirafan Makmal Radioaktif Oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
04 10 Feb 2020 LEM/AM/19 Sem.1 Cemaran Punca Radioaktif Dalam Logam Sekerap
05 10 Feb 2020 LEM/AM/19 Rev.1 Radioactive Source Contamination in Scrap Metal
06 02 Apr 2009 LEM/AM/20 Atomic Energy Licensing Board Questionnaires Additional Protocol (AP) Reviewing Manufacturing Industries
07 28 Februari 2023 LEM/AM/22 Sem.1 Pin.1 Garis Panduan Pencegahan Dan Kawalan Wabak Coronavirus Disease 2019 Di Pejabat Jabatan Tenaga Atom Dan Semasa Kerja Lapangan – NEW