Teknologi Industri
1. Senarai semak kelas A (Kategori 1) LEM-SS-1 kelas A
2. Senarai semak kelas A (Kategori 2) LEM-SS-2 Sem.1 kelas A
3. Senarai semak kelas A (Kategori 3 – 5) LEM-SS-11 kelas A
4. Senarai semak kelas C (Pemecut Zarah) LEM-SS-4 kelas C
5. Senarai semak kelas C (Radiografi Industri) LEM-SS-12 kelas C
6. Senarai semak kelas C (Tolok sinar-X) LEM-SS-3 Sem.1 kelas C
7. Senarai semak kelas D (Aktiviti Pengangkutan) LEM-SS-6 kelas D
8. Senarai semak kelas E (Import/Eksport) LEM-SS-5 kelas E
9. Senarai semak kelas G (Pelupusan Industri) LEM-SS-15 kelas G
10. Senarai semak kelas H (Aktiviti Agensi Latihan) LEM-SS-10 kelas H
11. Senarai semak kelas H (Aktiviti Khidmat Senggaraan) LEM-SS-7 Sem.3 kelas H
12. Senarai semak kelas H (Aktiviti Pemasangan-Pengilangan) LEM-SS-8 kelas H
13. Senarai semak kelas H (Aktiviti Syarikat Juruperunding) LEM-SS-9 kelas H
14. Senarai semak kelas pengiktirafan pekerja sinaran SS_Pengiktirafan Pekerja Sinaran
15. Senarai semak pendaftaran SS_Pendaftaran

 

Alam Sekitar
1. Senarai semak – Kelas A (Kemudahan Rawatan Sisa Bahan Radioaktif) LEM-SS-12 kelas A
2. Senarai Semak – Kelas A (Mengilang berkaitan dengan bahan radioaktif) LEM-SS-11 kelas A
3. Senarai semak – Kelas A (Penjual bahan mineral NORM.TENORM) LEM-SS-13 kelas A
4. Senarai Semak – Kelas G (Melupuskan bahan radioaktif, membubarkan radas penyiaran) LEM-SS-15 kelas G
5. Senarai semak – Kelas G (Menstor Sisa, melupus, membubar pemasangan kilang) LEM-SS-14 kelas G
6. Senarai Semak – Kelas H (Pemprosesan sisa enapcemar dan skala minyak) LEM-SS-16 kelas H
7. Senarai Semak – Kelas H (Aktiviti AKTIVITI NORM/TENORM) LEM-SS-15 kelas H
8. Senarai Semak – Kelas A (Aktiviti AKTIVITI NORM/TENORM) LEM-SS-17 kelas A

 

Kebenaran
1.Senarai Semak Permohonan Kebenaran LEM/SS/UKP/1
2.Senarai Semak Permohonan Permit Import/Eksport LEM/SS/UKP/2