DOKUMEN JAWATANKUASA KEBANGSAAN PERSIJILAN PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN (JKPPPS)

BIL. TARIKH NO. SIRI TAJUK
1 16 Ogos 2016 LEM/TEK/44 Sem. 5 (Bhg. A) (a). Standard Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran

(b). Jadual 3: Silibus bagi setiap bidang

2 09 Mac 2007 LEM/TEK/44 Sem. 1 (Bhg. B) (a). Standard Pengiktirafan sebagai Pusat Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran.

(b). Lampiran 1: Borang JKPPPS/2Sem.1

3 17 Dis 2018 LEM/TEK/44 Sem.4 (Bhg.D) (a). Panduan Permohonan Menduduki Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
4 11 Mei 2007 LEM/TEK/44 Sem.1 (Bhg. E) Prosedur Pengendalian Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
5 12 Mei 2007 LEM/TEK/44 (Bhg. F) Prosedur Menangani Kecurangan Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
6 13 April 2022 LEM/TEK/44 Sem.9 (Bhg. G) Program Pendidikan Berterusan (Continuous Education Programme – CEP) Bagi Tujuan Pengiktirafan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS)
  1. JADUAL PEPERIKSAAN PPS 2024

  2. EXAMINATION QUESTIONS SAMPLE

  3. SENARAI BAHAN RUJUKAN DIGUNAPAKAI OLEH AGENSI LATIHAN PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN (PPS)