Permohonan Lesen

KELAS LESEN
TEMPOH PIAGAM


(dari tarikh permohonan lengkap sehingga fee lesen diminta)
BARU
MEMBAHARUI
MEMINDA
A (Bahan Radioaktif)
8 hari bekerja

A (Pengilangan Bahan Radioaktif)
7 bulan
3 bulan
6 bulan
B (Bahan Nuklear (Perisaian)
8 hari bekerja

C (Radas Penyinaran)
8 hari bekerja

D (Pengangkutan)
8 hari bekerja

E (Import / Eksport)
8 hari bekerja

G (Pelupusan)
8 hari bekerja

H (Alam Sekitar)
3 bulan
2 bulan
2 bulan
H (Industri)
2 bulan
1 bulan
1 bulan

Permohonan Kebenaran (Kelulusan)

JENIS KEBENARAN (PERMIT)
TEMPOH PIAGAM
1. Pengiktirafan pekerja sinaran
i. Pengendali 3 hari bekerja
ii. Perkhidmatan Juruperunding Sinaran (JPS) 3 hari bekerja
iii. Pegawai Perlindungan Sinaran (RPO) 3 hari bekerja
iv. Penyelia (PY) 3 hari bekerja
v. Penukaran Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL) 2 hari bekerja
2. Kebenaran tidak melibatkan lawatan tapak
i. Pelupusan sisa radioaktif / bahan nuklear / benda ditetapkan; 4 hari bekerja
ii. Permohonan pengkelasan semula kawasan (radas penyinaran) 4 hari bekerja
iii. Permohonan Penukaran/Penambahan Alamat Syarikat 4 hari bekerja
iv. Permohonan ubah lokasi bahan radioaktif / radas penyinaran 4 hari bekerja
v. Memberhentikan operasi / membubarkan / meninggalkan kemudahan 4 hari bekerja
vi. Permohonan permit eksport barangan strategik (e-Permit dibawah STA 2010) 5 hari bekerja
3. Kebenaran melibatkan lawatan tapak
i. Permohonan membina/ mengguna tempat penstoran tetap/sementara bahan radioaktif 7 hari bekerja
ii. Permohonan membina/ mengguna bilik dedahan 7 hari bekerja
iii. Permohonan melakukan kerja radiografi di kawasan awam 7 hari bekerja
iv. Permohonan menyambung guna penstoran sementara bahan radioaktif 7 hari bekerja

SIASATAN / ADUAN

PROSES KERJA
TEMPOH PIAGAM
i. Siasatan bagi kesalahan di bawah Akta 304 6 bulan
ii. Tindak balas terhadap aduan berhubung aktiviti tenaga atom Akan dimulakan dalam masa 24 jam
iii. Pemakluman kepada pengadu mengenai tindakan yang diambil bagi aduan aktiviti tenaga atom 14 hari