Daftar Pengguna Baharu
Bagi Syarikat/Agensi yang BELUM BERLESEN dengan Atom Malaysia

Pendaftaran Baru
epp10

Sistem eSPP v2
(Roaming Cert New)
Bermula 01 Julai 2019

Login ke Sistem eSPP (Pelanggan)

Sistem Pekerja Sinaran/iExam
Kemaskini Maklumat
Pekerja & Pendaftaran Peperiksaan

Login ke Sistem iExam

Sila hubungi pihak
POS Digicert berkenaan
Sijil Tandatangan Digital (DigiCert)

Maklumat Lanjut

Import/Eksport
Bahan/Mineral Radioaktif
& Radas Penyinaran

ePermit KASTAM

Bayaran Fee Lesen,
Fee Peperiksaan PPS
& Fee Kad Pekerja Sinaran

Maybank2U

Aduan Radiologi
Untuk sebarang Aduan atau
Maklumbalas yang berkaitan

Aduan

Bantuan Pelanggan Untuk
pertanyaan lanjut berkenaan
dengan Sistem eLesen

Maklumat Lanjut