Permohonan Lesen

KELAS LESEN
TEMPOH PIAGAM


(dari tarikh permohonan lengkap sehingga fee lesen diminta)
BARU
MEMBAHARUI
MEMINDA
A (Bahan Radioaktif)
8 hari bekerja

A (Pengilangan Bahan Radioaktif)
7 bulan
3 bulan
6 bulan
B (Bahan Nuklear (Perisaian)
8 hari bekerja

C (Radas Penyinaran)
8 hari bekerja

D (Pengangkutan)
8 hari bekerja

E (Import / Eksport)
8 hari bekerja

G (Pelupusan)
8 hari bekerja

H (Alam Sekitar)
3 bulan
2 bulan
2 bulan
H (Industri)
2 bulan
1 bulan
1 bulan

Permohonan Kebenaran (Kelulusan)

JENIS KEBENARAN (PERMIT)
TEMPOH PIAGAM
1. Pengiktirafan pekerja sinaran
i. Pengendali 3 hari bekerja
ii. Perkhidmatan Juruperunding Sinaran (JPS) 3 hari bekerja
iii. Pegawai Perlindungan Sinaran (RPO) 3 hari bekerja
iv. Penyelia (PY) 3 hari bekerja
v. Penukaran Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL) 2 hari bekerja
2. Kebenaran tidak melibatkan lawatan tapak
i. Pelupusan sisa radioaktif / bahan nuklear / benda ditetapkan; 4 hari bekerja
ii. Permohonan pengkelasan semula kawasan (radas penyinaran) 4 hari bekerja
iii. Permohonan Penukaran/Penambahan Alamat Syarikat 4 hari bekerja
iv. Permohonan ubah lokasi bahan radioaktif / radas penyinaran 4 hari bekerja
v. Memberhentikan operasi / membubarkan / meninggalkan kemudahan 4 hari bekerja
vi. Permohonan permit eksport barangan strategik (e-Permit dibawah STA 2010) 5 hari bekerja
3. Kebenaran melibatkan lawatan tapak
i. Permohonan membina/ mengguna tempat penstoran tetap/sementara bahan radioaktif 7 hari bekerja
ii. Permohonan membina/ mengguna bilik dedahan 7 hari bekerja
iii. Permohonan melakukan kerja radiografi di kawasan awam 7 hari bekerja
iv. Permohonan menyambung guna penstoran sementara bahan radioaktif 7 hari bekerja

Tindakan Penguatkuasaan

JENIS KEBENARAN (PERMIT)
TEMPOH PIAGAM
i. Penyelesaian terhadap sebarang tindakan penguatkuasaan (siasatan dan pendakwaan) 6 bulan
ii. Siasatan terhadap segala aduan berhubung aktiviti tenaga atom Akan dimulakan dalam masa 24 jam
iii. Memberitahu keputusan siasatan ke atas aduan kepada pengadu. 2 minggu