Notis terkini

Bil.1/2022

Persediaan Menghadapi Risiko Bencana Bagi Pemegang Lesen Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]

Bil.3/2008 Sem.2

Terima Pakai IAEA Nuclear Security Series No.11-G (Rev.1) – Security Of Radioactive Material In Use And Storage And Of Associated Facilities Sebagai Gantian Kepada Dokumen IAEA Nuclear Security Series No.11 – Security Of Radioactive Sources

Bil.2/2021

Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Dimohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]

Bil.1/2020 Sem.1

Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran, Fi Peperiksaan Pengendali Ujian Kebocoran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304

2022

Bil.1/2022
Persediaan Menghadapi Risiko Bencana Bagi Pemegang Lesen Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]
Tajuk Persediaan Menghadapi Risiko Bencana Bagi Pemegang Lesen Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]
Tarikh Dikeluarkan  21 Mac 2022
Tujuan Notis  Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan pemegang lesen mengenai langkah pencegahan dan  persediaan menghadapi risiko bencana yang melibatkan kemudahan penstoran dan premis yang mengguna dan/atau  menstor peralatan sinaran.
Tarikh Kuatkuasa 21 Mac 2022
Dokumen Muat turun

2021

Bil.2/2021
Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Di Mohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tajuk Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Di Mohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tarikh Dikeluarkan 29 September 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemohon mengenai tempoh lesen baharu dan membaharui yang boleh dimohon di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 29 September 2021
Dokumen Muat turun

Bil.1/2021
Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Tajuk Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Tarikh Dikeluarkan 18 Mac 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan orang awam berhubung saluran rasmi bagi mengemukakan aduan salah laku kakitangan jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB).
Tarikh Kuatkuasa 18 Mac 2021
Dokumen Muat turun

2020

Bil.6/2020
Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbishment) Radas Penyinaran Atau Penggantian Komponen Radas Penyinaran Dengan Alat Ganti Terpakai Untuk Kegunaan Dalam Bidang Perubatan
Tajuk Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbishment) Radas Penyinaran Atau Penggantian Komponen Radas Penyinaran Dengan Alat Ganti Terpakai Untuk Kegunaan Dalam Bidang Perubatan
Tarikh Dikeluarkan 23 Disember 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan yang perlu dipatuhi untuk perbaharui (refurbishment1) radas penyinaran atau penggantian komponen radas penyinaran dengan alat ganti terpakai (used spare parts) untuk kegunaan dalam bidang perubatan.
Tarikh Kuatkuasa 23 Disember 2020
Dokumen Muat turun

Bil.5/2020
Pemakaian Borang Rekod Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A Sem.1 Dan Keperluan Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan Untuk Berdaftar Dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) Dan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tajuk Pemakaian Borang Rekod Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A Sem.1 Dan Keperluan Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan Untuk Berdaftar Dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) Dan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tarikh Dikeluarkan 19 Ogos 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan pemakaian Buku Rekod Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A (Sem. 1) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan keperluan pengamal perubatan berdaftar yang diluluskan untuk berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tarikh Kuatkuasa 01 Mac 2021
Dokumen Muat turun

Bil.4/2020
Pembangunan Pangkalan Data Dos Pekerja Sinaran Di Malaysia
Tajuk Pembangunan Pangkalan Data Dos Pekerja Sinaran Di Malaysia
Tarikh Dikeluarkan 30 September 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen mengenai pembangunan pangkalan data dos (dedahan sinaran) pekerja sinaran di Malaysia dan tindakan yang perlu diambil oleh pemegang lesen susulan daripada pembangunan pangkalan data tersebut.
Tarikh Kuatkuasa 30 September 2020
Dokumen Muat turun

Bil.3/2020
Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbish) Atau Baik Pulih (Recondition) Radas Penyinaran Dalam Bidang Bukan Perubatan
Tajuk Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbish) Atau Baik Pulih (Recondition) Radas Penyinaran Dalam Bidang Bukan Perubatan
Tarikh Dikeluarkan  19 Ogos 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan yang perlu dipatuhi untuk perbaharui (refurbish) atau baik pulih (recondition) radas penyinaran dalam bidang bukan perubatan.
Tarikh Kuatkuasa  19 Ogos 2020
Dokumen Muat turun

Bil.2/2020
Pemansuhan Aktiviti “Demonstrasi” Dan “Pameran”
Tajuk Pemansuhan Aktiviti “Demonstrasi” Dan “Pameran”
Tarikh Dikeluarkan  19 Ogos 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen mengenai pemansuhan aktiviti “demonstrasi” dan “pameran”.
Tarikh Kuatkuasa  19 Ogos 2020
Dokumen Muat turun

Bil.1/2020 Sem.1
Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom [Akta 304]
Tajuk Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom [Akta 304]
Tarikh Dikeluarkan 24 Jun 2021
Tujuan Notis  Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pihak industri dan pemegang lesen mengenai fi peperiksaan pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran dan fi permohonan kelulusan import/eksport di bawah Akta 304 adalah tidak dikenakan untuk suatu tempoh bagi menghadapi kesan ekonomi susulan penularan wabak Covid-19
Tarikh Kuatkuasa 01 September 2020
Dokumen Muat turun

2019

Bil.5/2019
CETAKAN SENDIRI SIJIL LULUS PEPERIKSAAN PERSIJILAN PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN [eLesen – eSPP (i-Exam)].
Tajuk CETAKAN SENDIRI SIJIL LULUS PEPERIKSAAN PERSIJILAN PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN [eLesen – eSPP (i-Exam)].
Tarikh Dikeluarkan  4 September 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan calon yang lulus peperiksaan Persijilan Pegawai Pelindungan Sinaran (PPS) mengenai cetakan dan pengeluaran Sijil Lulus Peperiksaan Persijilan PPS melalui sistem atas talian iaitu Sistem Perlesenan dan Penguatkuasaan [eLesen-eSPP (i-Exam)].
Tarikh Kuatkuasa 4 September 2019
Dokumen Muat turun

Bil.4/2019
KAWALAN PERLESENAN BAGI AKTIVITI PEMASANGAN RADAS PENYINARAN.
Tajuk KAWALAN PERLESENAN BAGI AKTIVITI PEMASANGAN RADAS PENYINARAN
Tarikh Dikeluarkan  16 Mei 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan perlesenan bagi aktiviti pemasangan radas penyinaran.
Tarikh Kuatkuasa 16 Mei 2019
Dokumen Muat turun

Bil.3/2019
KEPERLUAN PENGISYTIHARAN PEMILIKAN BAGI PEMEGANG LESEN YANG MENJALANKAN AKTIVITI PENJUALAN (SYARIKAT PENJUAL) YANG MEMILIKI ATAU MENSTOR PERALATAN SINARAN
Tajuk KEPERLUAN PENGISYTIHARAN PEMILIKAN BAGI PEMEGANG LESEN YANG MENJALANKAN AKTIVITI PENJUALAN (SYARIKAT PENJUAL) YANG MEMILIKI ATAU MENSTOR PERALATAN SINARAN
Tarikh Dikeluarkan  19 Mac 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen yang melakukan aktiviti penjualan (syarikat penjual) berhubung keperluan mengisytiharkan pemilikan melalui penyata pemilikan secara atas talian jika memiliki atau menstor peralatan sinaran.
Tarikh Kuatkuasa 19 Mac 2019
Dokumen Muat turun

Bil.2/2019
PENAMATAN SIJIL PENGIKTIRAFAN BUNGKUSAN JENIS B(U) BAGI PENGANGKUTAN BAHAN RADIOAKTIF
Tajuk PENAMATAN SIJIL PENGIKTIRAFAN BUNGKUSAN JENIS B(U) BAGI PENGANGKUTAN BAHAN RADIOAKTIF
Tarikh Dikeluarkan  19 Mac 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom (Akta 304) supaya mendapatkan sijil pengiktirafan bungkusan Jenis B(U) terbaru bagi pengangkutan bahan radioaktif yang sebelum ini dihasilkan oleh Syarikat NTP Radioisotopes Europe di Belgium.
Tarikh Kuatkuasa 19 Mac 2019
Dokumen Muat turun

Bil.1/2019
PENETAPAN TEMPOH SAH PENSTORAN TETAP MENGIKUT TEMPOH SAH LESEN
Tajuk PENETAPAN TEMPOH SAH PENSTORAN TETAP MENGIKUT TEMPOH SAH LESEN
Tarikh Dikeluarkan  17 Januari 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai penetapan tempoh sah penstoran tetap mengikut tempoh sah lesen syarikat.
Tarikh Kuatkuasa 17 Januari 2019
Dokumen Muat turun

2018

Bil.7/2018 Sem.1
STATUS PROJEKTOR GAMA KOBALT-60 SIRI 680 DAN 741 (PEMBUNGKUS JENIS B) SELEPAS 31 OKTOBER 2020
Tajuk STATUS PROJEKTOR GAMA KOBALT-60 SIRI 680 DAN 741 (PEMBUNGKUS JENIS B) SELEPAS 31 OKTOBER 2020
Tarikh Dikeluarkan  10 Februari 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung status berurusan dengan projektor gama Kobalt-60, siri 680 dan 741 selepas 31 Oktober 2020.
Tarikh Kuatkuasa 1 November 2020
Dokumen Muat turun

Bil.6/2018 Sem.2
KAWALAN DI BAWAH LESEN KELAS H BAGI AKTIVITI PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN RADAS PENYINARAN ATAU RADAS PUNCA TERKEDAP
Tajuk KAWALAN DI BAWAH LESEN KELAS H BAGI AKTIVITI PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN RADAS PENYINARAN ATAU RADAS PUNCA TERKEDAP
Tarikh Dikeluarkan  12 Disember 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan di bawah lesen Kelas H bagi aktiviti perkhidmatan penyenggaraan radas penyinaran atau radas punca terkedap.
Tarikh Kuatkuasa 12 Disember 2019
Dokumen Muat turun

Bil.5/2018
KAWALAN AGENSI LATIHAN DI BAWAH LESEN KELAS H
Tajuk KAWALAN AGENSI LATIHAN DI BAWAH LESEN KELAS H
Tarikh Dikeluarkan  2 Ogos 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan di bawah lesen Kelas H bagi agensi latihan.
Tarikh Kuatkuasa 2 Ogos 2018
Dokumen Muat turun

Bil.4/2018 Sem.1
PENGELASAN SEMULA KAWASAN BAGI MESIN SINAR-X JENIS KABINET DENGAN MODEL TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN DARIPADA KAWASAN KAWALAN KEPADA KAWASAN SELIAAN
Tajuk PENGELASAN SEMULA KAWASAN BAGI MESIN SINAR-X JENIS KABINET DENGAN MODEL TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN DARIPADA KAWASAN KAWALAN KEPADA KAWASAN SELIAAN
Tarikh Dikeluarkan  10 Februari 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai pemberian pengelasan semula kawasan kawalan kepada kawasan seliaan bagi mesin sinar-x jenis kabinet dengan model tertentu yang telah mendapat kelulusan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) tanpa perlu mengemukakan permohonan dan dokumen sokongan.
Tarikh Kuatkuasa 10 Februari 2020
Dokumen Muat turun

Bil.2/2018
PEMANSUHAN KAWALAN SECARA LESEN TERHADAP AKTIVITI PENJUALAN TENDERING
Tajuk PEMANSUHAN KAWALAN SECARA LESEN TERHADAP AKTIVITI PENJUALAN TENDERING
Tarikh Dikeluarkan  30 Mei 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai pemansuhan kawalan perundangan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) terhadap aktiviti penjualan tendering.
Tarikh Kuatkuasa 1 Jun 2018
Dokumen Muat turun

Bil.1/2018
KEPUTUSAN LEMBAGA MENGENAI JAWATAN PENASIHAT PERLINDUNGAN SINARAN (RPA)
Tajuk KEPUTUSAN LEMBAGA MENGENAI JAWATAN PENASIHAT PERLINDUNGAN SINARAN (RPA)
Tarikh Dikeluarkan  6 Februari 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan keputusan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) agar jawatan Penasihat Perlindungan Sinaran (Radiation Protection Advisor, RPA) diharmonikan dan diselaraskan dengan jawatan Pengendali Perunding Bebas (PPB).
Tarikh Kuatkuasa 6 Februari 2018
Dokumen Muat turun

2017

Bil.4/2017
KADAR BAYARAN BAHARU BAGI BUKU PEMERIKSAAN PERUBATAN LPTA/BM/5 (SEKSYEN A)
Tajuk KADAR BAYARAN BAHARU BAGI BUKU PEMERIKSAAN PERUBATAN LPTA/BM/5 (SEKSYEN A)
Tarikh Dikeluarkan  9 November 2017
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kadar bayaran baharu bagi Buku Pemeriksaan Perubatan LPTA/BM/5 (Seksyen A).
Tarikh Kuatkuasa 01 November 2017
Dokumen Muat turun

Bil.3/2017 Sem.2
KELAYAKAN PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN (PPS) MENGIKUT KATEGORI DI BAWAH STANDARD PERSIJILAN PPS
Tajuk KELAYAKAN PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN (PPS) MENGIKUT KATEGORI DI BAWAH STANDARD PERSIJILAN PPS
Tarikh Dikeluarkan  24 November 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan berhubung kelayakan PPS yang diambil kerja oleh pemegang lesen hendaklah mengikut kategori di bawah Standard Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS), iaitu mengikut kategori bagi aktiviti yang dijalankan.
Tarikh Kuatkuasa 1 Julai 2021
Dokumen Muat turun

Bil.2/2017
KEPERLUAN MENJELASKAN PEMBAYARAN FEE LESEN DALAM TEMPOH DUA PULUH SATU (21) HARI DARI TARIKH KELULUSAN PERMOHONAN LESEN DI BAWAH AKTA 304
Tajuk KEPERLUAN MENJELASKAN PEMBAYARAN FEE LESEN DALAM TEMPOH DUA PULUH SATU (21) HARI DARI TARIKH KELULUSAN PERMOHONAN LESEN DI BAWAH AKTA 304
Tarikh Dikeluarkan  17 Ogos 2017
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemohon dan pemegang lesen mengenai keperluan menjelaskan bayaran fee lesen dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh kelulusan permohonan lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 1 September 2017
Dokumen Muat turun

Bil.1/2017 Sem.3
MEKANISME KAWAL SELIAAN AKTIVITI TENAGA ATOM DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304)
Tajuk MEKANISME KAWAL SELIAAN AKTIVITI TENAGA ATOM DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304)
Tarikh Dikeluarkan  22 Februari 2021
Tujuan Notis

Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai mekanisme kawal seliaan aktiviti tenaga atom melalui;
a) “lesen”;
b) “kelulusan”; atau
c) pengemaskinian maklumat melalui sistem atas talian eSPP

selaras dengan peruntukan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]. Melalui mekanisme ini, kawal seliaan aktiviti tenaga atom melalui “kebenaran” selain yang diperuntukkan di bawah Akta 304 adalah dimansuhkan.

Tarikh Kuatkuasa Secara berperingkat mulai tahun 2016
Dokumen Muat turun

2016

Bil.2/2016
PENGGUNAAN SEPENUHNYA PERKHIDMATAN SECARA ATAS TALIAN MENGGUNAKAN SISTEM eLesen-eSPP
Tajuk PENGGUNAAN SEPENUHNYA PERKHIDMATAN SECARA ATAS TALIAN MENGGUNAKAN SISTEM eLesen-eSPP
Tarikh Dikeluarkan  21 Disember 2016
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemohon atau pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai penggunaan sepenuhnya perkhidmatan secara atas talian menggunakan sistem eLesen-eSPP merangkumi permohonan lesen, pendaftaran, kebenaran, kelulusan, pengiktirafan serta lain-lain pengawalan aktiviti tenaga atom bagi maksud bukan perubatan

Tarikh Kuatkuasa 21 Disember 2016
Dokumen Muat turun

Bil.1/2016
TARIKH BAGI PENENTUAN STATUS PENGENDALI RADIOGRAFI INDUSTRI SEDIA ADA YANG DINILAI BERDASARKAN SISTEM MERIT
Tajuk TARIKH BAGI PENENTUAN STATUS PENGENDALI RADIOGRAFI INDUSTRI SEDIA ADA YANG DINILAI BERDASARKAN SISTEM MERIT
Tarikh Dikeluarkan  21 Disember 2016
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan tarikh bagi penentuan status Pengendali Radiografi Industri sedia ada yang memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi Ujian Tanpa Musnah (NDT) bidang Radiografi Industri Tahap 1 sebelum 1 Januari 2015 untuk kekal diiktiraf sebagai Pengendali berdasarkan mata merit yang dinilai oleh jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) dalam tempoh 2 tahun mulai 1 Januari 2015 sehingga 31 Disember 2016.

Tarikh Kuatkuasa 1 Februari 2017
Dokumen Muat turun

2015

Bil.3/2015
SEMAKAN KADAR FI BAGI KAD PEKERJA
Tajuk SEMAKAN KADAR FI BAGI KAD PEKERJA
Tarikh Dikeluarkan  29 Disember 2015
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai semakan ke atas kadar fi bagi kad pekerja.

Tarikh Kuatkuasa 1 Januari 2016
Dokumen Muat turun

Bil.2/2015
KRITERIA PERTUKARAN PUNCA RADIOAKTIF BAGI AKTIVITI RADIOGRAFI INDUSTRI
Tajuk KRITERIA PERTUKARAN PUNCA RADIOAKTIF BAGI AKTIVITI RADIOGRAFI INDUSTRI
Tarikh Dikeluarkan  22 September 2015
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai  kriteria pertukaran punca radioaktif bagi aktiviti radiografi industri.

Tarikh Kuatkuasa 02 November 2015
Dokumen Muat turun

Bil.1/2015 Sem.1
KRITERIA PEMARKAHAN SISTEM MERIT BAGI PENGENDALI BIDANG RADIOGRAFI INDUSTRI
Tajuk KRITERIA PEMARKAHAN SISTEM MERIT BAGI PENGENDALI BIDANG RADIOGRAFI INDUSTRI
Tarikh Dikeluarkan  06 April 2016
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kriteria pemarkahan sistem merit untuk Pengendali bagi bidang radiografi industri

Tarikh Kuatkuasa 1 Januari 2015
Dokumen Muat turun

2014

Bil.6/2014
PERSEDIAAN MENGHADAPI RISIKO BANJIR BAGI PEMEGANG LESEN YANG MEMILIKI KEMUDAHAN PENSTORAN PERALATAN SINARAN
Tajuk PERSEDIAAN MENGHADAPI RISIKO BANJIR BAGI PEMEGANG LESEN YANG MEMILIKI KEMUDAHAN PENSTORAN PERALATAN SINARAN
Tarikh Dikeluarkan  16 November 2014
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan pemegang lesen mengenai langkah pencegahan dan persediaan terhadap kemudahan penstoran yang menstor peralatan sinaran bagi menghadapi risiko bencana banjir.

Tarikh Kuatkuasa 16 November 2014
Dokumen Muat turun
Bil.5/2014 Sem.1
CETAKAN DAN PENGELUARAN SIJIL LESEN, LAMPIRAN A DAN LAMPIRAN 1 YANG TELAH DILULUSKAN OLEH SETIAUSAHA EKSEKUTIF LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) MELALUI SISTEM ATAS TALIAN eLesen-eSPP
Tajuk CETAKAN DAN PENGELUARAN SIJIL LESEN, LAMPIRAN A DAN LAMPIRAN 1 YANG TELAH DILULUSKAN OLEH SETIAUSAHA EKSEKUTIF LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) MELALUI SISTEM ATAS TALIAN eLesen-eSPP
Tarikh Dikeluarkan  7 Ogos 2014
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan pemegang lesen mengenai cetakan dan pengeluaran Sijil Lesen, Lampiran A dan Lampiran 1 yang telah diluluskan oleh Setiausaha Eksekutif Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) melalui sistem atas talian iaitu Sistem Perlesenan dan Penguatkuasaan (eLesen-eSPP).

Tarikh Kuatkuasa 7 Ogos 2014
Dokumen Muat turun
Bil.4/2014
KAWALAN AKTIVITI IMPORT/ EKSPORT AMANG DAN SEBARANG MINERAL YANG MENGANDUNGI BAHAN RADIOAKTIF SEMULAJADI (NATURAL OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL, NORM) BAGI KILANG AMANG KECIL
Tajuk KAWALAN AKTIVITI IMPORT/ EKSPORT AMANG DAN SEBARANG MINERAL YANG MENGANDUNGI BAHAN RADIOAKTIF SEMULAJADI (NATURAL OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL, NORM) BAGI KILANG AMANG KECIL
Tarikh Dikeluarkan  24 Februari 2014
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan aktiviti import/ eksport mineral radioaktif kepada pengusaha kilang amang kecil

Tarikh Kuatkuasa 24 Februari 2014
Dokumen Muat turun
Bil.3/2014
PEMERIKSAAN PERUBATAN PRA-PEKERJAAN HANYA BAGI PEKERJA DI KAWASAN KAWALAN
Tajuk PEMERIKSAAN PERUBATAN PRA-PEKERJAAN HANYA BAGI PEKERJA DI KAWASAN KAWALAN
Tarikh Dikeluarkan  24 Februari 2014
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen mengenai keperluan untuk melakukan pemeriksaan perubatan pra-pekerjaan hanya kepada pekerja di kawasan kawalan.

Tarikh Kuatkuasa 24 Februari 2014
Dokumen Muat turun
Bil.2/2014
KEPERLUAN MELESENKAN PENGEDAR UTAMA PENDANT YANG MENGANDUNGI BAHAN RADIOAKTIF SEMULAJADI DI BAWAH AKTA 304
Tajuk KEPERLUAN MELESENKAN PENGEDAR UTAMA PENDANT YANG MENGANDUNGI BAHAN RADIOAKTIF SEMULAJADI DI BAWAH AKTA 304
Tarikh Dikeluarkan  24 Februari 2014
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai keperluan untuk kawalan pengedar utama pendant yang mengandungi bahan radioaktif semulajadi secara perlesenan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).

Tarikh Kuatkuasa 24 Februari 2014
Dokumen Muat turun
Bil.1/2014
KEPERLUAN BARU UNTUK PENGIKTIRAFAN PENGENDALI DAN PENGENDALI PELATIH
Tajuk KEPERLUAN BARU UNTUK PENGIKTIRAFAN PENGENDALI DAN PENGENDALI PELATIH
Tarikh Dikeluarkan  20 Februari 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai keperluan baru untuk pengiktirafan Pengendali dan Pengendali Pelatih bagi bidang radiografi industri
Tarikh Kuatkuasa 1 Januari 2015
Dokumen Muat turun

2013

Bil.3/2013
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) BAGI UJIAN TANPA MUSNAH (NON-DESTRUCTIVE TESTING, NDT) BIDANG RADIOGRAFI INDUSTRI TAHAP 1, 2 DAN 3 SECARA NORMAL ATAU DIRECT ACCESS UNTUK PENGIKTIRAFAN PEKERJA SINARAN BIDANG RADIOGRAFI INDUSTRI
Tajuk SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) BAGI UJIAN TANPA MUSNAH (NON-DESTRUCTIVE TESTING, NDT) BIDANG RADIOGRAFI INDUSTRI TAHAP 1, 2 DAN 3 SECARA NORMAL ATAU DIRECT ACCESS UNTUK PENGIKTIRAFAN PEKERJA SINARAN BIDANG RADIOGRAFI INDUSTRI
Tarikh Dikeluarkan  21 Mei 2013
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai SKM bagi NDT bidang radiografi industri Tahap 1, 2 dan 3 bagi kedua-dua kaedah Normal dan Direct Access yang boleh digunakan untuk pengiktirafan sebagai Pekerja Sinaran bidang radiografi industri.
Tarikh Kuatkuasa 1 Julai 2013
Dokumen Muat turun

Bil.2/2013 Sem.3
KEPERLUAN MEMASTIKAN:

a) PROGRAM PERLINDUNGAN SINARAN;

b) PELAN SEKURITI PUNCA RADIOAKTIF; DAN

c) PELAN KECEMASAN RADIOLOGIKAL DAN NUKLEAR

DILULUSKAN UNTUK DITERIMA PAKAI SEBELUM PERMOHONAN LESEN (BAGI MAKSUD BUKAN PERUBATAN)

Tajuk

KEPERLUAN MEMASTIKAN:

a) PROGRAM PERLINDUNGAN SINARAN;

b) PELAN SEKURITI PUNCA RADIOAKTIF; DAN

c) PELAN KECEMASAN RADIOLOGIKAL DAN NUKLEAR

DILULUSKAN UNTUK DITERIMA PAKAI SEBELUM PERMOHONAN LESEN (BAGI MAKSUD BUKAN PERUBATAN)

Tarikh Dikeluarkan  22 Februari 2021
Tujuan Notis

Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada semua pemohon yang berhasrat memohon lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan memastikan:

a) Program Perlindungan Sinaran;

b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif; dan

c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear

telah disahkan oleh Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL) dan mendapat kelulusan daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) untuk diterima pakai sebelum permohonan lesen (bagi maksud bukan perubatan) dikemukakan.

Tarikh Kuatkuasa Serta merta
Dokumen Muat turun

2012

Bil.1/2012
PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN PELAN KECEMASAN RADIOLOGIKAL DAN NUKLEAR
Tajuk PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN PELAN KECEMASAN RADIOLOGIKAL DAN NUKLEAR
Tarikh Dikeluarkan  01 Februari 2012
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai keperluan penyediaan dan pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Dan Nuklear di bawah Akta 304.
Tarikh Kuatkuasa 15 Februari 2012
Dokumen Muat turun

2011

Bil.3/2011
NOTIS PEMBERITAHUAN TALIAN “HOTLINE”1800-88-7999 UNTUK KECEMASAN SINARAN SAHAJA
Tajuk NOTIS PEMBERITAHUAN TALIAN “HOTLINE”1800-88-7999 UNTUK KECEMASAN SINARAN SAHAJA
Tarikh Dikeluarkan  30 Jun 2011
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai penggunaan talian “hotline”1800-88-7999 AELB bagi membuat sebarang aduan dan panggilan kes kecemasan sinaran di Malaysia
Tarikh Kuatkuasa 30 Jun 2011
Dokumen Muat turun
Bil.2/2011 Sem.3
PENGELUARAN LESEN KELAS D BAGI AKTIVITI PENGANGKUTAN DAN LESEN KELAS E BAGI AKTIVITI IMPORT DAN EKSPORT DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304)
Tajuk PENGELUARAN LESEN KELAS D BAGI AKTIVITI PENGANGKUTAN DAN LESEN KELAS E BAGI AKTIVITI IMPORT DAN EKSPORT DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304)
Tarikh Dikeluarkan  19 Mei 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai keperluan memohon Lesen Kelas D bagi aktiviti Pengangkutan dan Lesen Kelas E bagi aktiviti Import atau Eksport di bawah Akta 304.
Tarikh Kuatkuasa Serta Merta
Dokumen Muat turun
Bil.1/2011
PERLAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN ASAS) 2010
Tajuk PERLAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN ASAS) 2010
Tarikh Dikeluarkan  03 Januari 2011
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk  memaklumkan kepada semua pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai perlaksanaan Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 {P.U. (A) 46}.
Tarikh Kuatkuasa 03 Januari 2011
Dokumen Muat turun

2009

Bil.1/2009
ARAHAN PEMBERHENTIAN PENGGUNAAN PROJEKTOR GAMMA MODEL SENTINEL 460 DI MALAYSIA
Tajuk ARAHAN PEMBERHENTIAN PENGGUNAAN PROJEKTOR GAMMA MODEL SENTINEL 460 DI MALAYSIA
Tarikh Dikeluarkan  24 Mac 2009
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang berurusan dengan projektor gamma model SENTINEL 460 supaya menghentikan penggunaannya berkuatkuasa serta merta.
Tarikh Kuatkuasa 24 Mac 2009
Dokumen Muat turun

2008

Bil.4/2008 
KEPERLUAN MENGGUNAKAN OVERPACK (OP & OPL) SEMASA MENGANGKUT BAHAN RADIOAKTIF DENGAN BUNGKUSAN TYPE B(U)
Tajuk KEPERLUAN MENGGUNAKAN OVERPACK (OP & OPL) SEMASA MENGANGKUT BAHAN RADIOAKTIF DENGAN BUNGKUSAN TYPE B(U)
Tarikh Dikeluarkan  24 Mac 2009
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang mengangkut bahan radioaktif dengan mengunakan  membungkus Type B(U) untuk tujuan radiografi industri berhubung keperluan menggunakan overpek (OP &  OPL).
Tarikh Kuatkuasa 24 Mac 2009
Dokumen Muat turun
Bil.3/2008 Sem.2 
TERIMA PAKAI IAEA NUCLEAR SECURITY SERIES NO. 11-G (REV.1) – SECURITY OF RADIOACTIVE MATERIAL IN USE AND STORAGE AND OF ASSOCIATED FACILITIES SEBAGAI GANTIAN KEPADA DOKUMEN IAEA NUCLEAR SECURITY SERIES NO. 11 – SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES
Tajuk TERIMA PAKAI IAEA NUCLEAR SECURITY SERIES NO. 11-G (REV.1) – SECURITY OF RADIOACTIVE MATERIAL IN USE AND STORAGE AND OF ASSOCIATED FACILITIES SEBAGAI GANTIAN KEPADA DOKUMEN IAEA NUCLEAR SECURITY SERIES NO. 11 – SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES
Tarikh Dikeluarkan  29 November 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen AELB mengenai terima pakai dokumen Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) iaitu dokumen IAEA Nuclear Security Series No. 11-G (Rev.1) – Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities bagi menggantikan dokumen IAEA Nuclear Security Series No. 11 – Security Of Radioactive Sources (NSS No. 11) yang akan dilaksanakan dalam proses pelesenan dan penguatkuasaan melalui perincian dalam Syarat Lesen yang dikeluarkan di bawah Seksyen 17 Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 29 November 2021
Dokumen Muat turun
Bil.2/2008
SIMBOL AMARAN TAMBAHAN BAGI SINARAN MENGION
Tajuk SIMBOL AMARAN TAMBAHAN BAGI SINARAN MENGION
Tarikh Dikeluarkan  25 April 2008
Tujuan Notis Notis Pemberitahuan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada pemegang lesen AELB berhubung dengan penggunaan simbol amaran sinaran baru sebagai tambahan (supplementary) kepada simbol sinaran yang digunapakai sekarang.
Tarikh Kuatkuasa 25 April 2008
Dokumen Muat turun
Bil.1/2008
PANDUAN TUGAS DAN TANGGUNJAWAB PEMBAWA BAHAN RADIOAKTIF [LEM/TEK/51]
Tajuk PANDUAN TUGAS DAN TANGGUNJAWAB PEMBAWA BAHAN RADIOAKTIF [LEM/TEK/51]
Tarikh Dikeluarkan  28 Mac 2008
Tujuan Notis Notis Pemberitahuan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada pemegang lesen yang menjalankan aktiviti pengangkutan bahan radioaktif berkenaan pengeluaran dokumen panduan bertajuk Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif di Malaysia.
Tarikh Kuatkuasa 28 Mac 2008
Dokumen Muat turun

2006

Bil.1/2006
KEPERLUAN KABEL KAWALAN JAUH (WINDING CABLE) PERALATAN GAMMA RADIOGRAFI INDUSTRI MEMENUHI STANDARD ISO 3999 ATAU SETARAF DENGANNYA
Tajuk KEPERLUAN KABEL KAWALAN JAUH (WINDING CABLE) PERALATAN GAMMA RADIOGRAFI INDUSTRI MEMENUHI STANDARD ISO 3999 ATAU SETARAF DENGANNYA
Tarikh Dikeluarkan  Oktober 2006
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada mana-mana orang atau pemegang lesen mengenai keperluan kabel kawalan jauh (winding cable) peralatan gamma radiografi industri memenuhi standard ISO 3999 atau setaraf dengannya.
Tarikh Kuatkuasa Oktober 2006
Dokumen Muat turun

2002

Bil.1/2002
FEE BAGI PERMOHONAN KEBENARAN AKTIVITI IMPORT/EKSPORT/PERGERAKAN BAHAN RADIOAKTIF, IMPORT/EKSPORT RADAS PENYINARAN DAN TRANSIT BAHAN NUKLEAR
Tajuk FEE BAGI PERMOHONAN KEBENARAN AKTIVITI IMPORT/EKSPORT/PERGERAKAN BAHAN RADIOAKTIF, IMPORT/EKSPORT RADAS PENYINARAN DAN TRANSIT BAHAN NUKLEAR
Tarikh Dikeluarkan  12 Mac 2002
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada mana-mana orang atau pemegang lesen berhubung dengan fee bagi permohonan kebenaran aktiviti import/eksport/pergerakan bahan radioaktif, import/eksport radas penyinaran dan transit bahan nuklear.
Tarikh Kuatkuasa 3 Jun 2002
Dokumen Muat turun

2000

Bil.2/2000 Sem.2
PENGAWALAN URANIUM SUSUT (DEPLETED URANIUM) DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) DAN KADAR FEE BAGI URANIUM SUSUT
Tajuk PENGAWALAN URANIUM SUSUT (DEPLETED URANIUM) DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) DAN KADAR FEE BAGI URANIUM SUSUT
Tarikh Dikeluarkan  6 Februari 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen serta bakal pemegang lesen mengenai pengawalan dan penetapan fee bagi uranium susut di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 6 Februari 2018
Dokumen Muat turun
Bil.1/2000 Sem.1
PENGANGKUTAN PROJEKTOR GAMA YANG MENGANDUNGI BAHAN RADIOAKTIF
Tajuk PENGANGKUTAN PROJEKTOR GAMA YANG MENGANDUNGI BAHAN RADIOAKTIF
Tarikh Dikeluarkan  17 Januari 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang terlibat dengan pengangkutan projektor gama yang mengandungi bahan radioaktif dengan menggunakan kenderaan.
Tarikh Kuatkuasa 17 Januari 2019
Dokumen Muat turun

1999

Bil.2/1999
MENINGKATKAN PEMATUHAN AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) DAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIBUAT DIBAWAHNYA
Tajuk MENINGKATKAN PEMATUHAN AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) DAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIBUAT DIBAWAHNYA
Tarikh Dikeluarkan  12 Julai 1999
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen untuk meningkatkan pematuhan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.
Tarikh Kuatkuasa 12 Julai 1999
Dokumen Muat turun