BIL   PERKARA TARIKH KEMASKINI
1 KENYATAAN UMUM PELANJUTAN TEMPOH PENUTUPAN SEMENTARA IBU PEJABAT DAN SEMUA PEJABAT ZON LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEHINGGA 12 MEI 2020 BAGI MEMATUHI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 24 April 2020
2 KENYATAAN UMUM KEMUDAHAN AKTIVITI PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 24 April 2020
3 KENYATAAN UMUM KEMUDAHAN AKTIVITI PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 11 Mei 2020
4 KENYATAAN UMUM KEMUDAHAN AKTIVITI PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP) 11 Jun 2020
5 KENYATAAN UMUM PENGOPERASIAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 13 Okt 2020
6 KENYATAAN UMUM PENGOPERASIAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 9 Nov 2020
7 KENYATAAN UMUM PENGOPERASIAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 10 Dis 2020
8 KENYATAAN UMUM PENGOPERASIAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 31 Dis 2020
9 KENYATAAN UMUM PENGOPERASIAN LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP), PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) DAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP) 13 Jan 2021
10 KENYATAAN UMUM PELAKSANAAN PEMPROSESAN PERMOHONAN SECARA MANUAL 11 Mei 2023