Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2023 (BKN 2023)

bks
Kerajaan Malaysia telah melancarkan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2023 (BKN 2023) pada 17 Oktober 2023 dengan tema “Malaysia Madani Siaga Bencana”.
 
Sehubungan dengan itu, semua pemegang lesen di bawah Akta 304 diingatkan untuk mengambil perhatian berkaitan dengan aspek kesiapsiagaan merujuk kepada Notis Pemberitahuan AELB Bil. 01/2022, Persediaan Menghadapi Risiko Bencana Bagi Pemegang Lesen Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
 
Dokumen : NP Bil.1-2022-Persediaan Menghadapi Risiko Banjir