Pengerusi

Y.Bhg. Datuk Wira Ir. Md Sidek bin Ahmad

asma2

Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia

YBhg. Dato’ Dr. Asmayani Khalib

ruziah

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembudayaan Sains) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

YBrs. Ruziah binti Shafei

Pesara Kerajaan

YBrs. Dr. Muhd Noor bin Muhd Yunus

raja

Pakar

YBhg. Dato’ Raja Abdul Aziz Raja Adnan