Home Sistem Atas Talian

Sistem Atas Talian


Pengumuman!

MAKLUMAN KEPADA SEMUA PEMEGANG LESEN :
Sila hubungi servicedeskict@aelb.gov.my untuk bantuan/pertanyaan lanjut mengenai Sistem eSPP Jabatan

Pengumuman!

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) akan menggunakan Sistem Pengurusan Pengaduan Awam (SISPAA) bermula 14 Oktober 2019. Oleh yang demikian semua medium aduan / maklumbalas / pertanyaan seperti MNR-customer@aelb.gov.my, aduan radiologi, pertanyaan/maklumbalas sediada akan DITUTUP dan digantikan dengan sistem SISPAA secara sepenuhnya. Ini adalah untuk memastikan mutu dan kualiti perkhidmatan di LPTA sentiasa terjamin.

Pengumuman!

Diumumkan bahawa pihak Posdigicert akan melaksanakan peningkatan sistem keselamatan baru bagi Sistem eLesen untuk modul log masuk.
Perkhidmatan keselamatan yang dipertingkatkan ini akan menggantikan semua Sijil Digital sekarang kepada dengan Perakuan Digital Roaming yang baru yang akan berkuatkuasa mulai 1 Julai 2019.
Sila hubungi customercare@posdigicert.com.my untuk pertanyaan lanjut.

Daftar Pengguna Baharu
Bagi Syarikat/Agensi yang BELUM BERLESEN DENGAN AELB

Sistem eSPP v2
(Roaming Cert New)
Bermula 01 Julai 2019

Sistem Pekerja Sinaran/iExam
Kemaskini Maklumat
Pekerja & Pendaftaran Peperiksaan

Sila hubungi pihak
POS Digicert berkenaan
Sijil Tandatangan Digital (DigiCert)

Import/Eksport
Bahan/Mineral Radioaktif
& Radas Penyinaran

Bayaran Fee Lesen,
Fee Peperiksaan PPS
& Fee Kad Pekerja Sinaran

Aduan Radiologi
Untuk sebarang Aduan atau
Maklumbalas yang berkaitan

Bantuan Pelanggan Untuk
pertanyaan lanjut berkenaan
dengan Sistem eLesen