Home Sijil Digital Roaming (Roaming Digital Certificate)

Sijil Digital Roaming (Roaming Digital Certificate)

POS Digicert Sdn Bhd


Untuk makluman, Sistem eLesen v2 AELB menggunakan Sijil Digital Roaming Cert (menggantikan Sijil Digital Soft Cert) yang disediakan oleh POS Digicert Sdn Bhd.

Permohonan Sijil Digital bagi tujuan Pendaftaran Pengguna Baru (New User Registration) hanya boleh dibuat dibawah nama dan nombor kad pengenalan OBTL sahaja, manakala Penggantian* (Replacement*) & Pembaharuan (Renewal) hanya boleh dibuat dibawah nama dan nombor kad pengenalan OBTL dan/atau PPS syarikat sahaja.

Oleh yang demikian, sila cetak dan lengkapkan Borang Permohonan di bawah dan seterusnya dikemukakan kepada pihak POS DigiCert Sdn Bhd melalui alamat emel berikut applications@posdigicert.com.my

Sila layari portal rasmi POS Digicert Sdn Bhd atau hubungi customercare@posdigicert.com.my untuk pertanyaan lanjut berkenaan proses permohonan dan maklumat lain berkenaan Sijil Digital.


JENIS PERMOHONAN
Application Type
Pengguna Baru
New User
Pembaharuan
Renewal
MANDATORI

Borang Permohonan (dilengkapkan oleh pemohon)

Application form (to be completed by applicant)
dload dload
Salinan Kad Pengenalan pemohon

A copy of applicant’s NRIC

yes yes
Satu salinan Sijil Lesen (Peraturan 18)

A copy of AELB License (Regulation 18)

no yes
Satu salinan Surat Penurunan Kuasa (Wajib bagi permohonan dibawah nama PPS)

A copy of Letter of Authorisation (Applicable for RPO applicants only)

Sampel Surat Penurunan Kuasa (Letter of Authorization)

no yes
Slip Pendaftaran Pengguna Baru eSPP

eSPP New User Registration Slip

yes no
Harga Sijil (termasuk SST)

Certificate Pricing (SST Included)

1 year – RM 106

2 years – RM 190.80

1 year – RM 106

2 years – RM 190.80

Tempoh Pemprosesan Permohonan

Application Processing Time

5 hari bekerja

5 working days