Portal Rasmi Jabatan Tenaga Atom

​​Kelas A – Bahan Radioaktif / ​​Pengilangan Bahan Radioaktif


1.Bahan Radioaktif ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen Bergantung kepada kategori, jenis dan kuantiti​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
2. Pengilangan Bahan Radioaktif ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen Bergantung kepada penilaian​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP

​​Kelas B – Bahan Nuklear / ​​Pengilangan Bahan Nuklear


1. Bahan Nuklear ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen Bergantung kepada penilaian​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
2. Pengilangan Bahan Nuklear ​
Fee Permohonan​ Tiada
​Fee Lesen Bergantung kepada penilaian​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
Kelas C - Radas Penyinaran​​​ ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen ​Bergantung kepada kategori dan kualiti​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
Kelas D - Pengangkutan ​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen ​RM 100​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
3. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Pengangkutan).
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
Kelas E - Import / Eksport​
Fee Permohonan​ RM 15
​Fee Lesen ​RM 100​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
Kelas F - Pepasangan Nuklear​
Fee Permohonan​ Tiada
​Fee Lesen ​Berdasarkan kepada penilaian​​
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​Bergantung Kepada Penilaian
​​Kaedah Mohon Surat Hasrat

Kelas G​

1. Melupus Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan atau Sisanya
2. Menyimpan Bahan Radioaktif, Bahan Nukelar, Benda Ditetapkan atau Sisanya Sebelum Pelupusannya
​3. Membubar Pepasangan Pengilangan, Pepasangan Nuklear, Kemudahan Rawatan Sisa, Radas Penyinaran atau Radas Punca Terkedap​
Kelas G​
Fee Permohonan​ RM 100
​Fee Lesen ​​Bergantung kepada penilaian
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​​Bergantung kepada penilaian
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP
Kelas H - Aktiviti-Aktiviti Lain Bukan Di Bawah A - G
Fee Permohonan​ Tiada
​Fee Lesen ​​Bergantung kepada penilaian
​Akta/Peraturan ​1. Akta 304
2. Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986.
​Tempoh Proses Permohonan ​​Piagam Pelanggan
​​Kaedah Mohon ​​Atas Talian (Online): elesen-eSPP