Portal Rasmi Jabatan Tenaga Atom

PEMBERHENTIAN PENGELUARAN KAD PEKERJA SINARAN

Dimaklumkan bahawa pengeluaran kad pekerja sinaran dihentikan mulai 18 Ogos 2022. Bagi Pengendali Radiografi Industri (P(RI)) dan Pengendali Pelatih Radiografi Industri (PL(RI)) yang hendak menjalankan kerja radiografi industri di lapangan dan tidak memiliki kad pekerja sinaran, pengendali ini hendaklah mengemukakan slip pengiktirafan pekerja sinaran kepada Pegawai Pemeriksa AELB sekiranya diarahkan.

Sekian, Terima Kasih

Dikemaskini: Rabu, 10 Ogos 2022