Home Notis Pemberitahuan

Notis Pemberitahuan

NOTIS TERKINI

Bil.2/2021

Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Dimohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]

Bil.1/2020 Sem.1 

Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran, Fi Peperiksaan Pengendali Ujian Kebocoran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]

Bil.2/2013 Sem.3 
Keperluan Memastikan
a) Program Perlindungan Sinaran;
b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif / Bahan Nuklear; dan
c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear
Diluluskan Untuk Diterimapakai Sebelum Permohonan Lesen (Bagi Maksud Bukan Perubatan)

Bil.1/2021
Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

2021

Bil.2/2021
Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Di Mohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tajuk Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Di Mohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tarikh Dikeluarkan 29 September 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemohon mengenai tempoh lesen baharu dan membaharui yang boleh dimohon di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 29 September 2021
Dokumen Muat turun

Bil.1/2021
Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Tajuk Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Tarikh Dikeluarkan 18 Mac 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan orang awam berhubung saluran rasmi bagi mengemukakan aduan salah laku kakitangan jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB).
Tarikh Kuatkuasa 18 Mac 2021
Dokumen Muat turun

2020

Bil.6/2020
Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbishment) Radas Penyinaran Atau Penggantian Komponen Radas Penyinaran Dengan Alat Ganti Terpakai Untuk Kegunaan Dalam Bidang Perubatan
Tajuk Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbishment) Radas Penyinaran Atau Penggantian Komponen Radas Penyinaran Dengan Alat Ganti Terpakai Untuk Kegunaan Dalam Bidang Perubatan
Tarikh Dikeluarkan 23 Disember 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan yang perlu dipatuhi untuk perbaharui (refurbishment1) radas penyinaran atau penggantian komponen radas penyinaran dengan alat ganti terpakai (used spare parts) untuk kegunaan dalam bidang perubatan.
Tarikh Kuatkuasa 23 Disember 2020
Dokumen Muat turun

Bil.5/2020
Pemakaian Borang Rekod Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A Sem.1 Dan Keperluan Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan Untuk Berdaftar Dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) Dan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tajuk Pemakaian Borang Rekod Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A Sem.1 Dan Keperluan Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan Untuk Berdaftar Dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) Dan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tarikh Dikeluarkan 19 Ogos 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan pemakaian Buku Rekod Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A (Sem. 1) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan keperluan pengamal perubatan berdaftar yang diluluskan untuk berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tarikh Kuatkuasa 01 Mac 2021
Dokumen Muat turun

Bil.04/2020
Pembangunan Pangkalan Data Dos Pekerja Sinaran Di Malaysia
Tajuk Pembangunan Pangkalan Data Dos Pekerja Sinaran Di Malaysia
Tarikh Dikeluarkan 30 September 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen mengenai pembangunan pangkalan data dos (dedahan sinaran) pekerja sinaran di Malaysia dan tindakan yang perlu diambil oleh pemegang lesen susulan daripada pembangunan pangkalan data tersebut.
Tarikh Kuatkuasa 30 September 2020
Dokumen Muat turun

Bil.03/2020
Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbish) Atau Baik Pulih (Recondition) Radas Penyinaran Dalam Bidang Bukan Perubatan
Tajuk Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbish) Atau Baik Pulih (Recondition) Radas Penyinaran Dalam Bidang Bukan Perubatan
Tarikh Dikeluarkan 19 Ogos 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan yang perlu dipatuhi untuk perbaharui (refurbish) atau baik pulih (recondition) radas penyinaran dalam bidang bukan perubatan.
Tarikh Kuatkuasa 19 Ogos 2020
Dokumen Muat turun

Bil.02/2020
Pemansuhan Aktiviti “Demonstrasi” Dan “Pameran”
Tajuk Pemansuhan Aktiviti “Demonstrasi” Dan “Pameran”
Tarikh Dikeluarkan 19 Ogos 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen mengenai pemansuhan aktiviti “demonstrasi” dan “pameran”.
Tarikh Kuatkuasa 07 September 2020
Dokumen Muat turun

Bil.01/2020 Sem.1
Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom [Akta 304]
Tajuk Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom [Akta 304]
Tarikh Dikeluarkan 24 Jun 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pihak industri dan pemegang lesen mengenai fi peperiksaan pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran dan fi permohonan kelulusan import/eksport di bawah Akta 304 adalah tidak dikenakan untuk suatu tempoh bagi menghadapi kesan ekonomi susulan penularan wabak Covid-19
Tarikh Kuatkuasa 01 September 2020
Dokumen Muat turun

2019

Bil.06/2019
Panduan Silibus Latihan Sekuriti Nuklear oleh Agensi Latihan
Tajuk Panduan Silibus Latihan Sekuriti Nuklear oleh Agensi Latihan
Tarikh Dikeluarkan 25 Oktober 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai garis panduan silibus latihan sekuriti nuklear oleh agensi latihan.
Tarikh Kuatkuasa 25 Oktober 2019
Dokumen Muat turun

Bil.05/2019
Cetakan Sendiri Sijil Lulus Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran Secara Atas Talian Melalui Sistem Perlesenan Dan Penguatkuasaan [eLesen – eSPP (i-Exam)]
Tajuk Cetakan Sendiri Sijil Lulus Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran Secara Atas Talian Melalui Sistem Perlesenan Dan Penguatkuasaan [eLesen – eSPP (i-Exam)]
Tarikh Dikeluarkan 04 September 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan calon yang lulus peperiksaan Persijilan Pegawai Pelindungan Sinaran (PPS) mengenai cetakan dan pengeluaran Sijil Lulus Peperiksaan Persijilan PPS melalui sistem atas talian iaitu Sistem Perlesenan dan Penguatkuasaan [eLesen-eSPP (i-Exam)]
Tarikh Kuatkuasa 04 September 2020
Dokumen Muat turun

Bil.04/2019
Kawalan Perlesenan Bagi Aktiviti Pemasangan Radas Penyinaran
Tajuk Kawalan Perlesenan Bagi Aktiviti Pemasangan Radas Penyinaran
Tarikh Dikeluarkan 16 Mei 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan perlesenan bagi aktiviti pemasangan radas penyinaran.
Tarikh Kuatkuasa 16 Mei 2019
Dokumen Muat turun

Bil.03/2019
Keperluan Pengisytiharan Pemilikan Bagi Pemegang Lesen Yang Menjalankan Aktiviti Penjualan (Syarikat Penjual) Yang Memiliki Atau Menstor Peralatan Sinaran
Tajuk Keperluan Pengisytiharan Pemilikan Bagi Pemegang Lesen Yang Menjalankan Aktiviti Penjualan (Syarikat Penjual) Yang Memiliki Atau Menstor Peralatan Sinaran
Tarikh Dikeluarkan 19 Mac 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen yang melakukan aktiviti penjualan (syarikat penjual) berhubung keperluan mengisytiharkan pemilikan melalui penyata pemilikan secara atas talian jika memiliki atau menstor peralatan sinaran.
Tarikh Kuatkuasa 19 Mac 2019
Dokumen Muat turun

Bil.02/2019
Penamatan Sijil Pengiktirafan Bungkusan Jenis B(U) Bagi Pengangkutan Bahan Radioaktif
Tajuk Penamatan Sijil Pengiktirafan Bungkusan Jenis B(U) Bagi Pengangkutan Bahan Radioaktif
Tarikh Dikeluarkan 19 Mac 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom (Akta 304) supaya mendapatkan sijil pengiktirafan bungkusan Jenis B(U) terbaru bagi pengangkutan bahan radioaktif yang sebelum ini dihasilkan oleh Syarikat NTP Radioisotopes Europe di Belgium.
Tarikh Kuatkuasa 19 Mac 2019
Dokumen Muat turun

Bil.01/2019
Penetapan Tempoh Sah Penstoran Tetap Mengikut Tempoh Sah Lesen
Tajuk Penetapan Tempoh Sah Penstoran Tetap Mengikut Tempoh Sah Lesen
Tarikh Dikeluarkan 17 Januari 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai penetapan tempoh sah penstoran tetap mengikut tempoh sah lesen syarikat.
Tarikh Kuatkuasa 17 Januari 2019
Dokumen Muat turun

2018

Bil.07/2018 Sem.1
Status Projektor Gama Kobalt-60 Siri 680 dan 741 (Pembungkus Jenis B) Selepas 31 Oktober 2020
Tajuk Status Projektor Gama Kobalt-60 Siri 680 dan 741 (Pembungkus Jenis B) Selepas 31 Oktober 2020
Tarikh Dikeluarkan 10 Februari 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung status berurusan dengan projektor gama Kobalt-60, siri 680 dan 741 selepas 31 Oktober 2020.
Tarikh Kuatkuasa 01 November 2020
Dokumen Muat turun

Bil.06/2018 Sem.2
Kawalan di Bawah Lesen Kelas H bagi Aktiviti Perkhidmatan Penyenggaraan Radas Penyinaran atau Radas Punca Terkedap
Tajuk Kawalan di Bawah Lesen Kelas H bagi Aktiviti Perkhidmatan Penyenggaraan Radas Penyinaran atau Radas Punca Terkedap
Tarikh Dikeluarkan 12 Disember 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan di bawah lesen Kelas H bagi aktiviti perkhidmatan penyenggaraan radas penyinaran atau radas punca terkedap.
Tarikh Kuatkuasa 12 Disember 2019
Dokumen Muat turun

Bil.05/2018
Kawalan Agensi Latihan di Bawah Lesen Kelas H
Tajuk Kawalan Agensi Latihan di Bawah Lesen Kelas H
Tarikh Dikeluarkan 02 Ogos 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan di bawah lesen Kelas H bagi agensi latihan.
Tarikh Kuatkuasa 02 Ogos 2018
Dokumen Muat turun

Bil.04/2018 Sem.1
Pengelasan Semula Kawasan Bagi Mesin Sinar-X Jenis Kabinet Dengan Model Tertentu Yang Telah Mendapat Kelulusan Daripada Kawasan Kawalan Kepada Kawasan Seliaan
Tajuk Pengelasan Semula Kawasan Bagi Mesin Sinar-X Jenis Kabinet Dengan Model Tertentu Yang Telah Mendapat Kelulusan Daripada Kawasan Kawalan Kepada Kawasan Seliaan
Tarikh Dikeluarkan 10 Februari 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan mengenai pemberian pengelasan semula kawasan kawalan kepada kawasan seliaan bagi mesin sinar-x jenis kabinet dengan model tertentu yang telah mendapat kelulusan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) tanpa perlu mengemukakan permohonan dan dokumen sokongan.
Tarikh Kuatkuasa 10 Februari 2020
Dokumen Muat turun

Bil.02/2018
Pemansuhan Kawalan Secara Lesen Terhadap Aktiviti Penjualan Tendering
Tajuk Pemansuhan Kawalan Secara Lesen Terhadap Aktiviti Penjualan Tendering
Tarikh Dikeluarkan 30 Mei 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai pemansuhan kawalan perundangan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) terhadap aktiviti penjualan tendering.
Tarikh Kuatkuasa 01 Jun 2018
Dokumen Muat turun

Bil.01/2018
Keputusan Lembaga Mengenai Jawatan Penasihat Perlindungan Sinaran (RPA).
Tajuk Keputusan Lembaga Mengenai Jawatan Penasihat Perlindungan Sinaran (RPA).
Tarikh Dikeluarkan 06 Februari 2018
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan keputusan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) agar jawatan Penasihat Perlindungan Sinaran (Radiation Protection Advisor, RPA) diharmonikan dan diselaraskan dengan jawatan Pengendali Perunding Bebas (PPB).
Tarikh Kuatkuasa 06 Februari 2018
Dokumen Muat turun

2017

Bil.4/2017
Kadar Bayaran Baharu Bagi Buku Pemeriksaan Perubatan LPTA/BM/5 (Seksyen A)
Tajuk Kadar Bayaran Baharu Bagi Buku Pemeriksaan Perubatan LPTA/BM/5 (Seksyen A)
Tarikh Dikeluarkan 09 November 2017
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kadar bayaran baharu bagi Buku Pemeriksaan Perubatan LPTA/BM/5 (Seksyen A).
Tarikh Kuatkuasa 09 November 2017
Dokumen Muat turun

Bil.3/2017 Sem.2
Kelayakan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) Mengikut Kategori di Bawah Standard Persijilan PPS
Tajuk Kelayakan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) Mengikut Kategori di Bawah Standard Persijilan PPS
Tarikh Dikeluarkan 24 November 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan berhubung kelayakan PPS yang diambil kerja oleh pemegang lesen hendaklah mengikut kategori di bawah Standard Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS).
Tarikh Kuatkuasa 01 Julai 2021
Dokumen Muat turun

Bil.2/2017
Keperluan Menjelaskan Pembayaran Fee Lesen Dalam Tempoh Dua Puluh Satu (21) Hari Dari Tarikh Kelulusan Permohonan Lesen Di Bawah Akta 304
Tajuk Keperluan Menjelaskan Pembayaran Fee Lesen Dalam Tempoh Dua Puluh Satu (21) Hari Dari Tarikh Kelulusan Permohonan Lesen Di Bawah Akta 304
Tarikh Dikeluarkan 17 Ogos 2017
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemohon dan pemegang lesen mengenai keperluan menjelaskan bayaran fee lesen dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh kelulusan permohonan lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 1 September 2017
Dokumen Muat turun

Bil.1/2017 Sem.3
Mekanisma Kawalseliaan Aktiviti Tenaga Atom Di Bawah Akta 304
Tajuk Mekanisma Kawalseliaan Aktiviti Tenaga Atom Di Bawah Akta 304
Tarikh Dikeluarkan 22 Februari 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai mekanisma kawalseliaan aktiviti tenaga atom melalui:
a) “lesen”;
b) “kelulusan”; atau
c) pengemaskinian maklumat melalui sistem atas talian eSPPselaras dengan apa yang diperuntukkan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Melalui mekanisma ini, kawalseliaan aktiviti tenaga atom melalui “kebenaran” adalah dimansuhkan.
Tarikh Kuatkuasa Secara berperingkat mulai tahun 2016
Dokumen Muat turun

2016

Bil.2/2016
Pengunaan Sepenuhnya Perkhidmatan Secara Atas Talian Menggunakan Sistem eLesen-eSPP
Tajuk Pengunaan Sepenuhnya Perkhidmatan Secara Atas Talian Menggunakan Sistem eLesen-eSPP
Tarikh Dikeluarkan 21 Disember 2016
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan Penggunaan Sepenuhnya Perkhidmatan Secara Online dengan menggunakan Sistem eLesen – eSPP.
Tarikh Kuatkuasa 21 Disember 2016
Dokumen Muat turun

Bil.1/2016
Tarikh Bagi Penentuan Status Pengendali Radiografi Industri Sedia Ada Yang Dinilai Berdasarkan Sistem Merit
Tajuk Tarikh Bagi Penentuan Status Pengendali Radiografi Industri Sedia Ada Yang Dinilai Berdasarkan Sistem Merit
Tarikh Dikeluarkan 21 Disember 2016
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan tarikh bagi penentuan status Pengendali Radiografi Industri sedia ada yang memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi Ujian Tanpa Musnah (NDT) bidang Radiografi Industri Tahap 1 sebelum 1 Januari 2015 untuk kekal diiktiraf sebagai Pengendali berdasarkan mata merit yang dinilai oleh jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) dalam tempoh 2 tahun mulai 1 Januari 2015 sehingga 31 Disember 2016.
Tarikh Kuatkuasa 21 Disember 2016
Dokumen Muat turun

2015

Bil.3/2015
Semakan Kadar Fi Bagi Kad Pekerja
Tajuk Semakan Kadar Fi Bagi Kad Pekerja
Tarikh Dikeluarkan 29 Disember 2015
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai semakan ke atas kadar fi bagi kad pekerja.
Tarikh Kuatkuasa 01 Januari 2016
Dokumen Muat turun

Bil.2/2015
Kriteria Pertukaran Punca Radioaktif bagi Aktiviti Radiografi Industri
Tajuk Kriteria Pertukaran Punca Radioaktif bagi Aktiviti Radiografi Industri
Tarikh Dikeluarkan 22 September 2015
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai kriteria pertukaran punca radioaktif bagi aktiviti radiografi industri.
Tarikh Kuatkuasa 02 November 2015
Dokumen Muat turun

Bil.1/2015 Sem 1
Kriteria Pemarkahan Sistem Merit Bagi Pengendali Bidang Radiografi Industri
Tajuk Kriteria Pemarkahan Sistem Merit Bagi Pengendali Bidang Radiografi Industri
Tarikh Dikeluarkan 06 April 2016
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kriteria pemarkahan sistem merit untuk Pengendali bagi bidang radiografi industri.
Tarikh Kuatkuasa 01 Januari 2015
Dokumen Muat turun

2014

Bil.6/2014
Persediaan Menghadapi Risiko Banjir Bagi Pemegang Lesen Yang Memiliki Kemudahan Penstoran Peralatan Sinaran
Tajuk Persediaan Menghadapi Risiko Banjir Bagi Pemegang Lesen Yang Memiliki Kemudahan Penstoran Peralatan Sinaran
Tarikh Dikeluarkan 16 November 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan pemegang lesen mengenai langkah pencegahan dan persediaan terhadap kemudahan penstoran yang menstor peralatan sinaran bagi menghadapi risiko bencana banjir.
Tarikh Kuatkuasa 16 November 2014
Dokumen Muat turun

Bil.5/2014 Sem.1
Cetakan dan pengeluaran Sijil Lesen, Lampiran A dan Lampiran 1 yang telah diluluskan oleh Setiausaha Eksekutif Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) melalui sistem atas talian eLesen-eSPP
Tajuk Cetakan dan pengeluaran Sijil Lesen, Lampiran A dan Lampiran 1 yang telah diluluskan oleh Setiausaha Eksekutif Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) melalui sistem atas talian eLesen-eSPP
Tarikh Dikeluarkan 07 Ogos 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan pemegang lesen mengenai cetakan dan pengeluaran Sijil Lesen, Lampiran A dan Lampiran 1 yang telah diluluskan oleh Setiausaha Eksekutif Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) melalui sistem atas talian iaitu Sistem Perlesenan dan Penguatkuasaan (eLesen-eSPP).
Tarikh Kuatkuasa 07 Ogos 2014
Dokumen Muat turun

Bil.4/2014
Kawalan Aktiviti Import/ Eksport Amang Dan Sebarang Mineral Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi (Natural Occuring Radioactive Material, NORM) Bagi Kilang Amang Kecil
Tajuk Kawalan Aktiviti Import/ Eksport Amang Dan Sebarang Mineral Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi (Natural Occuring Radioactive Material, NORM) Bagi Kilang Amang Kecil
Tarikh Dikeluarkan 24 Februari 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai kawalan aktiviti import/eksport mineral radioaktif kepada pengusaha kilang amang kecil.
Tarikh Kuatkuasa 24 Februari 2014
Dokumen Muat turun

Bil.3/2014
Pemeriksaan Perubatan Pra-Pekerjaan Hanya bagi Pekerja Di Kawasan Kawalan
Tajuk Pemeriksaan Perubatan Pra-Pekerjaan Hanya bagi Pekerja Di Kawasan Kawalan
Tarikh Dikeluarkan 24 Februari 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen mengenai keperluan untuk melakukan pemeriksaan perubatan pra-pekerjaan hanya kepada pekerja di kawasan kawalan.
Tarikh Kuatkuasa 24 Februari 2014
Dokumen Muat turun

Bil.2/2014
Keperluan Melesenkan Pengedar Utama Pendant Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi Di Bawah Akta 304
Tajuk Keperluan Melesenkan Pengedar Utama Pendant Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi Di Bawah Akta 304
Tarikh Dikeluarkan 24 Februari 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai keperluan untuk kawalan pengedar utama pendant yang mengandungi bahan radioaktif semulajadi secara perlesenan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 24 Februari 2014
Dokumen Muat turun

Bil.1/2014
Keperluan Baru untuk Pengiktirafan Pengendali dan Pengendali Pelatih
Tajuk Keperluan Baru untuk Pengiktirafan Pengendali dan Pengendali Pelatih
Tarikh Dikeluarkan 20 Februari 2014
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai keperluan baru untuk pengiktirafan Pengendali dan Pengendali Pelatih bagi bidang radiografi industri.
Tarikh Kuatkuasa 01 Januari 2015
Dokumen Muat turun

2013

Bil.3/2013
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Bagi Ujian Tanpa Musnah (Non-Destructive Testing, NDT) Bidang Radiografi Industri Tahap 1, 2 Dan 3 Secara Normal Atau Direct Access Untuk Pengiktirafan Pekerja Sinaran Bidang Radiografi Industri
Tajuk Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Bagi Ujian Tanpa Musnah (Non-Destructive Testing, NDT) Bidang Radiografi Industri Tahap 1, 2 Dan 3 Secara Normal Atau Direct Access Untuk Pengiktirafan Pekerja Sinaran Bidang Radiografi Industri
Tarikh Dikeluarkan 21 Mei 2013
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai SKM bagi NDT bidang radiografi industri Tahap 1, 2 dan 3 bagi kedua-dua kaedah Normal dan Direct Access yang boleh digunakan untuk pengiktirafan sebagai Pekerja Sinaran bidang radiografi industri.
Tarikh Kuatkuasa 01 Julai 2013
Dokumen Muat turun

Bil.2/2013 Sem.3
Keperluan Memastikan a)Program Perlindungan Sinaran; b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif / Bahan Nuklear; dan c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear Diluluskan Untuk Diterimapakai Sebelum Permohonan Lesen (Bagi Maksud Bukan Perubatan)
Tajuk Keperluan Memastikan a)Program Perlindungan Sinaran; b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif / Bahan Nuklear; dan c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear Diluluskan Untuk Diterimapakai Sebelum Permohonan Lesen (Bagi Maksud Bukan Perubatan)
Tarikh Dikeluarkan 22 Februari 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada semua pemohon yang berhasrat memohon lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan memastikan:
a) Program Perlindungan Sinaran;
b) Pelan Sekuriti Punca Radioaktif / Bahan Nuklear; dan
c) Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nukleartelah disahkan oleh Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL) dan mendapat pengesahan daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) untuk diterimapakai sebelum permohonan lesen (bagi maksud bukan perubatan) dikemukakan.
Tarikh Kuatkuasa  22 Februari 2021
Dokumen Muat turun

Bil.1/2013
Standard Silibus Kursus Kesedaran Keselamatan Sinaran
Tajuk Standard Silibus Kursus Kesedaran Keselamatan Sinaran
Tarikh Dikeluarkan 13 Januari 2013
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan adalah untuk memaklumkan pengendali kursus atau pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) yang mengendalikan kursus mengenai standard silibus kursus kesedaran keselamatan sinaran.
Tarikh Kuatkuasa 13 Januari 2013
Dokumen Muat turun

2012

Bil.1/2012
Penyediaan Dan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Dan Nuklear
Tajuk Penyediaan Dan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Dan Nuklear
Tarikh Dikeluarkan 01 Februari 2012
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai keperluan penyediaan dan pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Dan Nuklear di bawah Akta 304.
Tarikh Kuatkuasa 15 Februari 2012
Dokumen Muat turun

2011

Bil.4/2011
Perubahan Dalam Sistem Pengisytiharan Syarikat (Self Declaration) Berkenaan Permit Di Bawah Akta Perdagangan Strategik 2010
Tajuk Perubahan Dalam Sistem Pengisytiharan Syarikat (Self Declaration) Berkenaan Permit Di Bawah Akta Perdagangan Strategik 2010
Tarikh Dikeluarkan 26 Julai 2011
Tujuan Notis Pemberitahuan sama ada barangan yang akan dieksport adalah barangan strategik atau tidak melalui pengisytiharan yang dilakukan melalui borang K2, K8 dan lain-lain borang pengisytiharan Kastam yang berkaitan secara online bermula 1 Julai 2011.
Tarikh Kuatkuasa 26 Julai 2011

Bil.3/2011
Notis Pemberitahuan Talian “HOTLINE” 1800-88-7999 untuk Kecemasan Sinaran Sahaja
Tajuk Notis Pemberitahuan Talian “HOTLINE” 1800-88-7999 untuk Kecemasan Sinaran Sahaja
Tarikh Dikeluarkan 30 Jun 2011
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan mengenai penggunaan talian “HOTLINE” 1800-88-7999 AELB bagi membuat sebarang aduan dan panggilan kes kecemasan sinaran di Malaysia.
Tarikh Kuatkuasa 15 Februari 2010
Dokumen Muat turun

Bil.2/2011 Sem.3
Pengeluaran Lesen Kelas D Bagi Aktiviti Pengangkutan Dan Lesen Kelas E Bagi Aktiviti Import Dan Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tajuk Pengeluaran Lesen Kelas D Bagi Aktiviti Pengangkutan Dan Lesen Kelas E Bagi Aktiviti Import Dan Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tarikh Dikeluarkan 19 Mei 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai keperluan memohon Lesen Kelas D bagi aktiviti Pengangkutan dan Lesen Kelas E bagi aktiviti Import atau Eksport di bawah Akta 304.
Tarikh Kuatkuasa 19 Mei 2020
Dokumen Muat turun

Bil.1/2011
Perlaksanaan Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010
Tajuk Perlaksanaan Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010
Tarikh Dikeluarkan 03 Januari 2011
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) mengenai perlaksanaan Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 {P.U. (A) 46}
Tarikh Kuatkuasa 15 Februari 2010
Dokumen Muat turun

2010

Bil.3/2010 Pin.1
Notis Penguatkuasaan Akta Perdagangan Strategik (AKTA 708)
Tajuk Notis Penguatkuasaan Akta Perdagangan Strategik (AKTA 708)
Tarikh Dikeluarkan 18 Mac 2011
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan kepada mana-mana orang berhubung penguatkusaan Akta 708 oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Jabatan AELB) mulai 1 Januari 2011.
Tarikh Kuatkuasa 01 Januari 2011
Dokumen Muat turun

Bil.2/2010
Pengecualian Pengiktirafan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) Syarikat Penjual Tendering (Orang Tengah) Yang Hanya Terlibat Dari Segi Dokumentasi Sahaja Dari Menduduki Peperiksaan Pensijilan PPS
Tajuk Pengecualian Pengiktirafan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) Syarikat Penjual Tendering (Orang Tengah) Yang Hanya Terlibat Dari Segi Dokumentasi Sahaja Dari Menduduki Peperiksaan Pensijilan PPS
Tarikh Dikeluarkan 08 Julai 2010
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah memberi pengecualian kepada Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) bagi permohonan lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) yang menjalankan aktiviti Penjual Tendering (bahan radioaktif dan radas penyinaran) daripada mengambil Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran (Kertas Penjualan).
Tarikh Kuatkuasa 08 Julai 2010

Bil.1/2010 Sem. 1
Pengangkutan Projektor Gama Yang Mengandungi Bahan Radioaktif
Tajuk Pengangkutan Projektor Gama Yang Mengandungi Bahan Radioaktif
Tarikh Dikeluarkan 17 Januari 2019
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang terlibat dengan pengangkutan projektor gama yang mengandungi bahan radioaktif dengan menggunakan kenderaan.
Tarikh Kuatkuasa 17 Januari 2019
Dokumen Muat turun

2009

Bil.2/2009
Menaiktaraf Projektor Gamma 660 Yang Tidak Mempunyai Kunci Keselamatan Automatik (Posilok)
Tajuk Menaiktaraf Projektor Gamma 660 Yang Tidak Mempunyai Kunci Keselamatan Automatik (Posilok)
Tarikh Dikeluarkan 24 Mac 2009
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang memiliki dan mengguna projektor gamma model 660 yang tidak mempunyai kunci keselamatan automatik (posilok) supaya menaiktaraf kepada model yang menggunakan kunci keselamatan (posilok).
Tarikh Kuatkuasa 24 Mac 2009

Bil.1/2009
Arahan Pemberhentian Penggunaan Projektor Gamma Model Sentinel 460 Di Malaysia
Tajuk Arahan Pemberhentian Penggunaan Projektor Gamma Model Sentinel 460 Di Malaysia
Tarikh Dikeluarkan 24 Mac 2009
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang berurusan dengan projektor gamma model SENTINEL 460 supaya menghentikan penggunaannya berkuatkuasa serta merta.
Tarikh Kuatkuasa 24 Mac 2009
Dokumen Muat turun

2008

Bil.4/2008
Keperluan Menggunakan Overpack (OP & OPL) Semasa Mengangkut Bahan Radioaktif Dengan Bungkusan Type B(U)
Tajuk Keperluan Menggunakan Overpack (OP & OPL) Semasa Mengangkut Bahan Radioaktif Dengan Bungkusan Type B(U)
Tarikh Dikeluarkan 08 September 2008
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang mengangkut bahan radioaktif dengan mengunakan pembungkus Type B(U) untuk tujuan radiografi industri berhubung keperluan menggunakan overpek (OP & OPL).
Tarikh Kuatkuasa 08 September 2008
Dokumen Muat turun

Bil.3/2008 Sem.1
Terima Pakai Nuclear Security Series No . 11 – Security Of Radioactive Sources sebagai Gantian kepada Dokumen Security Of Radioactive Sources (IAEA-TECDOC-1355)
Tajuk Terima Pakai Nuclear Security Series No . 11 – Security Of Radioactive Sources sebagai Gantian kepada Dokumen Security Of Radioactive Sources (IAEA-TECDOC-1355)
Tarikh Dikeluarkan 08 Ogos 2011
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen AELB mengenai terima pakai dokumen Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) iaitu dokumen Nuclear Security Series No. 11, Security Of Radioactive Sources (NSS No. 11) bagi menggantikan dokumen Security of Radioactive Sources (IAEA-TECDOC-1355) yang akan dilaksanakan dalam proses perlesenan dan penguatkuasaan melalui perincian dalam Syarat Lesen yang dikeluarkan di bawah Seksyen 17 Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 08 Ogos 2011
Dokumen Muat turun

Bil.3/2008

Terima pakai “Code of Conduct on The Safety and Security of Radioactive Sources” dan Dokumen-dokumen;
I. CATEGORIZATION OF RADIOACTIVE SOURCES (IAEA-TECDOC-1344)
II. SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES (IAEA-TECDOC-1344)
III. GUIDANCE ON IMPORT/EXPORT OF RADIOACTIVE SOURCES
Tajuk
Terima pakai “Code of Conduct on The Safety and Security of Radioactive Sources” dan Dokumen-dokumen;
I. CATEGORIZATION OF RADIOACTIVE SOURCES (IAEA-TECDOC-1344)
II. SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES (IAEA-TECDOC-1344)
III. GUIDANCE ON IMPORT/EXPORT OF RADIOACTIVE SOURCES
Tarikh Dikeluarkan 30 Jun 2008
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen AELB mengenai penerimaan dokumen Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) iaitu Code Of Conduct On The Safety And Security Of Radioactive Sources (CoC,), 2004 dan dokumen-dokumen yang menyokong implementasi penuh CoC iaitu Categorization Of Radioactive Sources, Security of Radioactive Sources dan Guidance On Import/Export Of Radioactive Sources yang akan dilaksanakan dalam proses perlesenan dan penguatkuasaan melalui perincian dalam Syarat Lesen.
Tarikh Kuatkuasa 01 Januari 2009
Dokumen Muat turun

Bil.2/2008
Simbol Amaran Tambahan Bagi Sinaran Mengion
Tajuk Simbol Amaran Tambahan Bagi Sinaran Mengion
Tarikh Dikeluarkan 25 April 2008
Tujuan Notis Notis Pemberitahuan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada pemegang lesen AELB berhubung dengan penggunaan simbol amaran sinaran baru sebagai tambahan (supplementary) kepada simbol sinaran yang digunapakai sekarang.
Tarikh Kuatkuasa 25 April 2008
Dokumen Muat turun

Bil.1/2008
Panduan Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif [LEM/TEK/51]
Tajuk Panduan Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif [LEM/TEK/51]
Tarikh Dikeluarkan 28 Mac 2008
Tujuan Notis Notis Pemberitahuan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada pemegang lesen yang menjalankan aktiviti pengangkutan bahan radioaktif berkenaan pengeluaran dokumen panduan bertajuk Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif di Malaysia.
Tarikh Kuatkuasa 28 Mac 2008
Dokumen Muat turun

2006

Bil.1/2006
Keperluan Kawalan Jauh (Winding Cable) Peralatan Gamma Radiografi Industri Memenuhi Standard ISO 3999 Atau Setaraf Dengannya
Tajuk Keperluan Kawalan Jauh (Winding Cable) Peralatan Gamma Radiografi Industri Memenuhi Standard ISO 3999 Atau Setaraf Dengannya
Tarikh Dikeluarkan Oktober 2006
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada mana-mana orang atau pemegang lesen mengenai keperluan kabel kawalan jauh (winding cable) peralatan gamma radiografi industri memenuhi standard ISO  3999 atau setaraf dengannya.
Tarikh Kuatkuasa 01 November 2006
Dokumen Muat turun

2004

Bil.1/2004
Perkongsian Bomp-Pit Sementara Bagi Tujuan Aktiviti Radiografi Industri DIMANSUHKAN
Tajuk Perkongsian Bomp-Pit Sementara Bagi Tujuan Aktiviti Radiografi Industri
Tarikh Dikeluarkan 01 Julai 2004
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen berhubung dengan permohonan kebenaran perkongsian bomp-pit sementara bagi tujuan aktiviti radiografi industri.
Tarikh Kuatkuasa 01 Ogos 2004

2003

Bil.1/2003
Perlantikan Pengendali Pelatih Radiografi Industri Bagi Aktiviti Ujian Tanpa Musnah DIMANSUHKAN
Tajuk Perlantikan Pengendali Pelatih Radiografi Industri Bagi Aktiviti Ujian Tanpa Musnah
Tarikh Dikeluarkan 01 November 2003
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada mana-mana orang atau pemegang lesen berhubung dengan permohonan untuk melantik pengendali pelatih radiografi industri bagi menjalankan aktiviti ujian tanpa musnah.
Tarikh Kuatkuasa 01 November 2003

2002

Bil.1/2002
Fee Bagi Permohonan Kebenaran Aktiviti Import/Eksport/Pergerakkan Bahan Radioaktif Import/Eksport Radas Penyinaran Dan Transit
Tajuk Fee Bagi Permohonan Kebenaran Aktiviti Import/Eksport/Pergerakkan Bahan Radioaktif Import/Eksport Radas Penyinaran Dan Transit
Tarikh Dikeluarkan 01 Mac 2002
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada mana-mana orang atau pemegang lesen berhubung dengan fee bagi permohonan kebenaran aktiviti import/eksport/pergerakan bahan radioaktif, import/eksport radas penyinaran dan transit bahan nuklear.
Tarikh Kuatkuasa 03 Jun 2002
Dokumen Muat turun

2001

Bil.3/2001
Lesen Bagi Menjalankan Aktiviti Pengangkutan Bahan Radioaktif DIMANSUHKAN
Tajuk Lesen Bagi Menjalankan Aktiviti Pengangkutan Bahan Radioaktif
Tarikh Dikeluarkan 15 Ogos 2001
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada syarikat atau pemegang lesen (termasuk penjual dan pengguna) bagi aktiviti radiografi industri berhubung dengan lesen bagai menjalankan aktiviti pengangkutan bahan radioaktif.
Tarikh Kuatkuasa 02 Januari 2002

Bil.2/2001
Kursus dan Agensi Latihan Dalam Bidang Perlindungan Atau Keselamatan Sinaran Yang Diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) DIMANSUHKAN
Tajuk Kursus dan Agensi Latihan Dalam Bidang Perlindungan Atau Keselamatan Sinaran Yang Diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB)
Tarikh Dikeluarkan 30 Mei 2001
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen berhubung dengan kursus dan agensi latihan dalam bidang perlindungan atau keselamatan sinaran yang diiktiraf oleh AELB.
Tarikh Kuatkuasa 30 Mei 2001

Bil.1/2001
Meningkatkan Langkah-Langkah Untuk Melindungi Semua Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan dan Radas Penyinaran DIMANSUHKAN
Tajuk Meningkatkan Langkah-Langkah Untuk Melindungi Semua Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan dan Radas Penyinaran
Tarikh Dikeluarkan 02 Mei 2001
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen supaya meningkatkan pengawalan terhadap bahan radioaktif, bahan nuklear, bahan ditetapkan dan radas penyinaran yang dimiliki, dipunyai dan yang berada di bawah pengawalan mereka.
Tarikh Kuatkuasa 01 Oktober 2001

2000

Bil.3/2000
Peperiksaan Pegawai Perlindungan Sinaran DIMANSUHKAN
Tajuk Peperiksaan Pegawai Perlindungan Sinaran
Tarikh Dikeluarkan 13 Disember 2000
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen serta bakal pemegang lesen berhubung dengan peperiksaan Pegawai Perlindungan Sinaran.
Tarikh Kuatkuasa 01 Januari 2001

Bil.1/2000
Pengangkutan Gamma Projektor Yang Mengandungi Bahan Radioaktif
Tajuk Pengangkutan Gamma Projektor Yang Mengandungi Bahan Radioaktif
Tarikh Dikeluarkan 17 Januari 2019
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen yang terlibat dengan pengangkutan gamma projektor yang mengandungi bahan radioaktif dengan mengunakan kenderaan.
Tarikh Kuatkuasa 17 Januari 2019
Dokumen Muat turun

Bil.2/2000 Sem.2
Pengawalan dan Perlesenan Uranium Susut (Depleted Uranium) Di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tajuk Pengawalan dan Perlesenan Uranium Susut (Depleted Uranium) Di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tarikh Dikeluarkan 06 Februari 2018
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua pemegang lesen serta bakal pemegang lesen tentang pindaan yang dibuat terhadap Notis Pemberitahuan Bil. 2/2000 berhubung dengan pengawalan dan perlesenan uranium susust di bawah Akta 304.
Tarikh Kuatkuasa 01 Mac 2018
Dokumen Muat turun

1999

Bil.4 Tambahan 1/1999
Certificate Of Compliance For Radioactive Materials Packages For Model No. IR-100 Package, USA/9157 B(U)-85 DIMANSUHKAN

Bil.4/1999
Certificate Of Compliance For Radioactive Materials Packages For Model No. IR-100 Package, USA/9157 B(U)-85 DIMANSUHKAN

Bil.3/1999
Pengiktirafan Semula PPS & PY Yang Akan Tamat Tempoh Sahnya Tanpa Menduduki Semula Peperiksaan DIMANSUHKAN

Bil.2/1999
Meningkatkan Pematuhan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1981 (Akta 304) Dan Peraturan-Peraturan Yang Dibuat Dibawahnya
Tajuk Meningkatkan Pematuhan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1981 (Akta 304) Dan Peraturan-Peraturan Yang Dibuat Dibawahnya
Tarikh Dikeluarkan 12 Julai 1999
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memalumkan kepada semua pemegang lesen untuk meningkatan pematuhan Akta PerlesenaTenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya.
Tarikh Kuatkuasa 12 Julai 1999
Dokumen Muat turun

Bil.1 Tambahan 1/1999
Kehendak-Kehendak Baru Pengangkutan Type B(U) DIMANSUHKAN
Tajuk Kehendak-Kehendak Baru Pengangkutan Type B(U)
Tarikh Dikeluarkan 04 Ogos 1999
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memalumkan kepada semua pemegang lesen untuk meningkatan pematuhan Akta PerlesenaTenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya.
Tarikh Kuatkuasa 04 Ogos 1999

Bil.1/1999
Kehendak-Kehendak Baru Pengangkutan Type B(U) DIMANSUHKAN
Tajuk Kehendak-Kehendak Baru Pengangkutan Type B(U)
Tarikh Dikeluarkan 06 Julai 1999
Tujuan Notis Tujuan notis pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan  kepada semua pemegang lesen yang menjalankan aktiviti radiografi industri mengenai kehendak-kehendak baru pengangkutan Type B(U)
Tarikh Kuatkuasa 06 Julai 1999