Home Latihan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal 01

Latihan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal 01

Tajuk : Latihan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Roland Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd.

Tarikh / Masa : 20 Ogos 2021 (Jumaat); 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Kaedah Perlaksanaan : Table Top Exercise (TTX) secara atas talian

Anjuran : Seksyen Pengurusan Tindakbalas Nuklear, Bahagian Kawalselia Sinaran AELB