Home Latihan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal 02

Latihan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal 02

Tajuk : Latihan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal Universiti Teknologi MARA

Tarikh / Masa : 30 Ogos 2021 (Isnin): 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Kaedah Perlaksanaan : Table Top Exercise (TTX) secara atas talian

Anjuran : Seksyen Pengurusan Tindakbalas Nuklear, Bahagian Kawalselia Sinaran AELB