Portal Rasmi Jabatan Tenaga Atom

Timbalan Ketua Pengarah

Puan Hjh Noraishah binti Pungut

noraishah[at]aelb.gov.my
03 8922 5888

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

  1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Jabatan Tenaga Atom;
  2. Membantu melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  3. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT Jabatan Tenaga Atom;
  6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  7. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT Jabatan Tenaga Atom mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.