Home Administrator

Author Archives

Author: Administrator

MAKLUMAN PERMOHONAN LESEN (MAKSUD PERUBATAN):

Adalah dimaklumkan bahawa untuk permohonan lesen BARU (Maksud Perubatan), pemohon hendaklah mengemukakan permohonan secara salinan lembut (softcopy) dengan mengemukakan HANYA Borang Permohonan (LPTA/BP/1 atau LPTA/BP/3), salinan resit pembayaran Fi Permohonan sebanyak RM 15 bagi setiap kelas lesen, salinan lesen
Read more

MAKLUMAN :

Mana-mana Pemegang Lesen yang ingin beroperasi semasa total lockdown berkuatkuasa perlu mendapat kebenaran dan kelulusan daripada MITI. Segala pertanyaan lanjut boleh menghubungi AELB melalui emel corporate@aelb.gov.my.
Read more