Portal Rasmi
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Pemegang Lesen › Permohonan Pengiktirafan