Portal Rasmi
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi(29 - 30 September 2020) Kursus Ujian Kebocoran;
Anjuran : AELB; Tempat : Bilik Gerakan AELB


(13 - 14 Oktober 2020) Kolokium AELB 2020 "Pengurusan Pengetahun Mampan";
Anjuran : BDHL, AELB; Tempat : Auditorium AELB


Kajian Kepuasan Pelanggan


♥Maklumbalas Anda Amat Kami Hargai

Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang kami diberikan. Jutaan terima kasih di atas maklumbalas Tuan/Puan berikan.

»Borang Kajian "Online"

Soal Selidik Orang Awam


Kami ingin mengetahui tahap penerimaan & pemahaman orang awam berkenaan peranan dan fungsi AELB serta Akta 304 (Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984). Bantu kami menjawab survey ini.

»[Klik di sini]