Laman Web Rasmi
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim


Satu program/seminar dibawah kelolaan Kumpulan Kerja Pelaksana Nuclear Security Support Center (NSSC) anjuran Lembaga Perlesenan Tenaga Atom akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tajuk : Seminar Keselamatan & Sekuriti Nuklear Kebangsaan
Tarikh : 22 & 23 Oktober 2019
Tempat : Auditorium LPTA

Dijemput semua pemegang lesen dan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) untuk turut serta. Tempat yang ditawarkan adalah TERHAD dan sebanyak 11 Mata CEP ditawarkan.


Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) akan menggunakan Sistem Pengurusan Pengaduan Awam (SISPAA) bermula 14 Oktober 2019. Oleh yang demikian semua medium aduan / maklumbalas / pertanyaan seperti MNR-customer@aelb.gov.my, aduan radiologi, pertanyaan/maklumbalas sediada akan ditutup dan digantikan dengan sistem SISPAA secara sepenuhnya. Ini adalah untuk memastikan mutu dan kualiti perkhidmatan di LPTA sentiasa terjamin.


(22 September – 18 Oktober 2019) Certificate Program for Health & Safety Officer;
Anjuran : PZT; Tempat : Pejabat Zon Timur


(02 - 03 Oktober 2019) Tatacara Perolehan Awam - Sistem ePerolehan;
Anjuran : BKP; Tempat : Makmal Komputer AELB


(07 - 10 Oktober 2019) Kesiapsiagaan dan Tindakbalas Melibatkan Kecemasan Radiologi dan Sekuriti Nuklear;
Anjuran : BKS; Tempat : AELB


(09 - 10 Oktober 2019) Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik;
Anjuran : BDHL; Tempat : AELB


(14 - 18 Oktober 2019) Kursus Penilaian dan Pemeriksaan Program Perlindungan Keselamatan Sinaran dan Pelan Kecemasan;
Anjuran : BPP; Tempat : AELB


(14 - 18 Oktober 2019) Course for Certified Environmental Professional in Scheduled Wastes Management;
Anjuran : PZT; Tempat : Pejabat Zon Timur


(15 - 25 Oktober 2019) Kursus Perlindungan Sinaran untuk Pegawai;
Anjuran : BDHL; Tempat : AELB


(22 - 23 Oktober 2019) Seminar On Radiation Safety & Security;
Anjuran : BDHL; Tempat : AELB


(29 - 30 Oktober 2019) Kursus Kecemasan dan Pertolongan Cemas;
Anjuran : BST; Tempat : AELB


(29 - 30 Oktober 2019) Radioactive Material of Transport Security (RAM 400);
Anjuran : BDHL; Tempat : AELB


(29 Oktober - 01 November 2019) Kursus ToT Pemeriksaan Kategori 1: Kemudahan Pemecut Zarah (Cyclotron) dan Sel Penyinaran (Irradiator) serta perbincangan pengemaskinian Senarai Semak Pemeriksaan (Kategori 1 - 7);
Anjuran : BKS; Tempat : AELB


Program Klinik Perlesenan anjuran Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA):

Tajuk : Klinik Perlesenan
Tarikh : 20 November 2019 (Rabu)
Tempat : Auditorium LPTA


Sistem eLesen

Permohonan Lesen / Kebenaran / Maklumbalas & Sistem Pekerja Sinaran / Peperiksaan
New

»Sistem

Aktiviti / Berita

Aktiviti Semasa & Laporan Media.

Ikutilah kami di Facebook dan Twitter AELB.

»Maklumat lanjut

Notis Pemberitahuan

Pemegang-pemegang lesen sila ikuti notis ini dari masa ke masa.
Dikemaskini : 28 Mei 2019

»Maklumat lanjut

Iklan Perolehan

Iklan Tender / Sebuharga dan Senarai serta Keputusan Perolehan.
Dikemaskini : 19 September 2019

»Maklumat lanjut

Kajian Kepuasan Pelanggan


♥Maklumbalas Anda Amat Kami Hargai

Borang Soal Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang kami diberikan. Jutaan terima kasih di atas maklumbalas Tuan/Puan berikan.

»Borang Kajian "Online"