Dear AELB User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

         
Dasar Kualiti
Piagam Pelanggan  
Pencapaian Piagam Pelanggan  
Tranksaksi Online  
Pasukan Kecemasan Nuklear (PKN)  
Notis Pemberitahuan  
Daftar Online Peperiksaan PPS  
Jadual Peperiksaan PPS 2014  
Jadual Kursus PPS 2014  
Aduan Awam  
Maklum Balas  
Peta Laman  
Soalan Lazim  
Bantuan  
Web Mobile  

Perkongsian pengetahuan teknikal sedia ada dan baru serta pengalaman praktikal untuk meningkatkan lagi keselamatan instalasi nuklear di Asia.
 


Hamrah bin Mohd Ali
KETUA PENGARAH AELB
Tel: 6-03-89225777
kp@aelb.gov.my

 

Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan?
 Email kepada:-
 mnr-customer@aelb.gov.my

 
SEMAK EMAIL  
   


 
BANTUAN APABILA BERLAKU KEJADIAN/KEMALANGAN MELIBATKAN BAHAN RADIOAKTIF ATAU PERALATAN SINARAN

PENDAHULUAN

Kejadian/kemalangan melibatkan bahan radioaktif yang dikenali sebagai kejadian/kemalangan sinaran boleh berlaku tanpa mengira masa dan tempat. Ianya boleh berlaku di tempat kerja ataupun di kawasan awam. Kejadian/kemalangan sinaran ini boleh menyebabkan seseorang sama ada ianya pekerja ataupun orang awam terdedah kepada sinaran. Keadaan ini boleh membahayakan seseorang.
APAKAH YANG DIKATAKAN KEJADIAN/KEMALANGAN SINARAN?
Kejadian/kemalangan sinaran adalah merupakan suatu kejadian/kemalangan yang melibatkan sinaran mengion yang dikeluarkan bahan radioaktif, bahan nuklear atau radas penyinaran. Contoh-contoh radas penyinaran atau peralatan yang mempunyai bahan radioaktif adalah mesin sinar x, tolok ketebalan, tolok ketumpatan dan lain-lain lagi.BAGAIMANA HENDAK MENGENALPASTI KEJADIAN/KEMALANGAN SINARAN


Sinaran mengion tidak dapat dilihat, dihidu, dipegang, dirasa atau didengar oleh panca indera manusia. Ia hanya dapat dikesan dengan menggunakan alat pengesan sinaran. Sekiranya tidak mempunyai alat pengesan sinaran kejadian/kemalangan sinaran dapat dikenalpasti dengan melihat simbol sinaran. Simbol ini adalah merupakan suatu yang diwajibkan di bawah undang-undang, ianya perlu diletakkan pada peralatan yang mengeluarkan sinaran mengion atau dilekatkan pada kenderaan yang membawa bahan radioaktif atau bahan nuklear.Lambang Sinaran :CONTOH-CONTOH KEJADIAN/KEMALANGAN SINARAN


Di antara contoh-contoh kejadian/kemalangan sinaran adalah seperti berikut:

1.   Kenderaan yang mengangkut bahan radioaktif terlibat dengan kemalangan jalanraya.

2.   Radioaktif tidak dapat dimasukkan ke dalam bekasnya setelah kerja-kerja dedahan radiografi industri tamat.

3.   Radioaktif dalam bentuk serbuk atau cecair tumpah ketika mengendalikannya.

SIAPAKAH YANG PERLU DIHUBUNGI SEKIRANYA BERLAKU KEJADIAN/KEMALANGAN SINARAN?
Sekiranya kejadian/kemalangan sinaran berlaku, sila hubungi kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk mendapatkan bantuan dan nasihat sama ada pada waktu pejabat ataupun di luar waktu pejabat. Alamat dan senarai nama kakitangan AELB yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
Batu 24, Jalan Dengkil, 43800 Dengkil, 
Selangor, Malaysia.

Talian Hotline Kecemasan: 1 800 88 7999

Talian berikut juga boleh dihubungi:

Waktu pejabat:
Tel: 603-8922 5848 / 6019-280 7869
Fax: 603- 89221067

Y.M. Raja Abdul Aziz Raja Adnan
Ketua Pengarah AELB

Tel: 603 – 89225777 (Direct Line KP- Pejabat)    
 
E-mail : kp@aelb.gov.my

 

NAMA

NO. TELEFON

NO. SAMBUNGAN PEJABAT

Pengerusi PBK

Hamrah Mohd. Ali

6019-3589288

5811

Kumpulan Alpha (α)

Ibrahim Muhamad

6012 – 313 0510

5885

Kumpulan Beta (ß)

Monalija Kostor

6019-280 7868

5762

Kumpulan Gamma  (γ)

Zainal Abidin Husain

6012 – 695 7927

5732

Kumpulan Neutron  (η)

Ahmad Abu Bakar

6019 – 280 7866

5761

Seksyen Pengesanan Dan Kecemasan Sinaran

Marina Mishar

Amizah Othman

6019 – 3335952

6012 – 323 7006

5741

5804


 
 
 
TOP

 
   

Dear AELB User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

NOTIS KAEDAH PEMBAYARAN KEPADA AELB
1. MELALUI PERBANKAN INTERNET MAYBANK2U DAN CIMB CLICKS
2. CEK SYARIKAT YANG DIHANTAR TERUS KEPADA AELB;
NAMA PENERIMA: KETUA PENGARAH, LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM ATAU KETUA PENGARAH AELB

 AELB TIDAK AKAN MENERIMA PEMBAYARAN SECARA WANG TUNAI ATAU CEK  DI MASUK TERUS MELALUI BANK ATAU MESIN ATM


Untuk maklumat lanjut AKTIFKAN AKAUN elesen-eSPP dan
memohon Sijil Tandatangan Digital daripada Digicert Sdn. Bhd
sila klik DI SINI
klik untuk maklumat lanjut
MAKLUMAT BERKAITAN LYNAS (LYNAS INFORMATION PACK) -Kemaskini 14/01/2013
Makluman : Pendedahan Awam Dokumen LYNAS -(Malay version only)-
Pihak Jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) telah menerima dokumen-dokumen bagi permohonan lesen peringkat pengendalian sementara daripada Syarikat Lynas (M) Sdn. Bhd. Dokumen-dokumen berkenaan adalah untuk penilaian Jabatan LPTA dalam memastikan segala maklumat adalah memenuhi keperluan peruntukan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan-peraturan subsidiari yang dibuat di bawahnya. Pihak Jabatan LPTA adalah tertakluk di bawah Seksyen 41, Akta 304 untuk tidak mendedahkan apa-apa maklumat yang diterima.

  Perkhidmatan Atas Talian (Online Services)

elesen eSPP

Di atas  talian, elesen eSPP membolehkan anda:-
  • Memohon lesen, kebenaran dan lain-lain.
  • Menyemak dan memantau status permohonan
  • Mendapatkan dan mencetakan keputusan permohonan
  • Menyemak bil dan menjelaskan pembayaran melalui Perbankan Internet
  • Menerima pemberitahuan melalui email
  • Mengemaskini maklumat syarikat

Peperiksaan

Satu lagi kemudahan alternatif yang disediakan oleh AELB kepada pelanggan yang berurusan dengan Peperiksaan Persijilan PPS di atas talian.
Apakah Kelebihan e-urus PPPS?
Mengemukakan permohonan tanpa memerlukan borang JKPPPS/1Sem. 3.
Menyemak keputusan permohonan Peperiksaan Persijilan PPS.
Menyemak keputusan peperiksaan PPS.

ePermit

Syarikat-syarikat yang berhasrat untukImport/Eksport Bahan/Mineral Radioaktif & Radas Penyinaran dengan kejasama KASTAM di bawah Akta 304.

ePermitSTA

Di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 (Akta 708) pula, Jabatan AELB dipertanggungjawabkan sebagai Pihak Berkuasa Berkenaan bagi mengawal dan mengawalselia aktiviti eksport, pemindahan, transit dan pembrokeran barangan strategik, termasuk senjata dan bahan berkaitan, dan aktiviti lain yang boleh memudahkan rekabentuk, pemajuan dan penghasilan senjata pemusnah besar besaran dan sistem penghantarannya yang dibangunkan... maklumat lanjut

PerbankanInternet

Menjelaskan pembayaran melalui Perbankan Internet

BantuanPelanggan

Kelebihan menggunakan Perkhidmatan Bantuan Pelanggan (eBP) ini, anda dapat menjejaki semua aduan atau pertanyaan anda kepada kami. Untuk mendapatkan perkhidmatan ini sepenuhnya, sila Login eBP di bawah. Pilihan lain, anda juga boleh mengajukan sebarang pertanyaan berkaitan perkhimatan kami dengan menghantar email kepada MNR-Customer@elb.gov.my.
 
Nuclear Regulatory Statement
Foremost on Malaysia’s nuclear-related agenda is the protection of society in the aspects of health, safety and
security as well as the environment. To this end, effective implementation of policies and guidelines as well as
enforcement of atomic energy activities is absolutely essential. Atomic Energy Licensing Board (AELB) as the
national regulator of the country’s atomic energy activities including nuclear-related activity has played .....

TOP