Dear AELB User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

         
Dasar Kualiti
Piagam Pelanggan  
Pencapaian Piagam Pelanggan  
Tranksaksi Online  
Pasukan Kecemasan Nuklear (PKN)  
Notis Pemberitahuan  
Daftar Online Peperiksaan PPS  
Jadual Peperiksaan PPS 2014  
Jadual Kursus PPS 2014  
Aduan Awam  
Maklum Balas  
Peta Laman  
Soalan Lazim  
Bantuan  
Web Mobile  

Perkongsian pengetahuan teknikal sedia ada dan baru serta pengalaman praktikal untuk meningkatkan lagi keselamatan instalasi nuklear di Asia.
 


Hamrah bin Mohd Ali
KETUA PENGARAH AELB
Tel: 6-03-89225777
kp@aelb.gov.my

 

Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan?
 Email kepada:-
 mnr-customer@aelb.gov.my

 
SEMAK EMAIL  
   
Malaysia “Selamat, Terjamin dan Terkawal”             HOTLINE : 1800 88 7999 (Pusat Bertindak Kecemasan Radiologi Kebangsaan Malaysia),  e-mel: MNR-Customer@aelb.gov.my
   


BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

Pelanggan yang dihormati,

AELB dari masa ke masa mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. Sukacita sekiranya tuan/puan dapat melapangkan masa dengan menjawab soal selidik yang disediakan. Kerjasama tuan/puan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT dan TIDAK akan didedahkan.

- Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan -


NOTIS TERKINI
 1. Borang Perakuan Pengamal Perubatan Berdaftar - Muatturun -
 2. Graf Lynas vs Bandar-bandar Julai 2014 - Muatturun -
 3. Graf Lynas vs Bandar-bandar Jun 2014 - Muatturun -
 4. Surat Pemberhentian Pekerja Sinaran - Muatturun -
 5. Graf Lynas vs Bandar-bandar Mei 2014 - Muatturun -
 6. Notis Pemberitahuan Bil.5/2014 - Cetakan dan pengeluaran Sijil Lesen, Lampiran A dan Lampiran 1 yang telah diluluskan oleh Setiausaha Eksekutif Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) melalui sistem atas talian eLesen-eSPP - Muatturun -
 7. Notis Pemberitahuan Bil.4/2014 - Kawalan Aktiviti Import/ Eksport Amang Dan Sebarang Mineral Yang Mengandungi Bahan Radioaktif Semulajadi (Natural Occuring Radioactive Material, NORM) Bagi Kilang Amang Kecil - Muatturun -
 8. Notis Pemberitahuan Bil.02/2012 Sem.1 - Keperluan menghantar Penyata Pemilikan (LPTA/BM/3) secara atas talian melalui sistem eLesen-eSPP apabila menerima bahan radioaktif, bahan nuklear atau radas penyinaran daripada pengguna yang bertujuan untuk dilupuskan - Muatturun -
 9. Notis Pemberitahuan Bil.3/2014 - Pemeriksaan Perubatan Pra-Pekerjaan Hanya bagi Pekerja Di Kawasan Kawalan - Muatturun -
 10. LEM/TEK/61 Pind.1 - Panduan Demonstrasi dan Pameran Peralatan Sinaran - Muatturun -

 
  Pelanggan/Awam
Program Kesedaran Awam
 
  Pautan

AELB

                  


TOP

 
   

Dear AELB User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

NOTIS KAEDAH PEMBAYARAN KEPADA AELB
1. MELALUI PERBANKAN INTERNET MAYBANK2U DAN CIMB CLICKS
2. CEK SYARIKAT YANG DIHANTAR TERUS KEPADA AELB;
NAMA PENERIMA: KETUA PENGARAH, LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM ATAU KETUA PENGARAH AELB

 AELB TIDAK AKAN MENERIMA PEMBAYARAN SECARA WANG TUNAI ATAU CEK  DI MASUK TERUS MELALUI BANK ATAU MESIN ATM


Untuk maklumat lanjut AKTIFKAN AKAUN elesen-eSPP dan
memohon Sijil Tandatangan Digital daripada Digicert Sdn. Bhd
sila klik DI SINI
klik untuk maklumat lanjut
MAKLUMAT BERKAITAN LYNAS (LYNAS INFORMATION PACK) -Kemaskini 14/01/2013
Makluman : Pendedahan Awam Dokumen LYNAS -(Malay version only)-
Pihak Jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) telah menerima dokumen-dokumen bagi permohonan lesen peringkat pengendalian sementara daripada Syarikat Lynas (M) Sdn. Bhd. Dokumen-dokumen berkenaan adalah untuk penilaian Jabatan LPTA dalam memastikan segala maklumat adalah memenuhi keperluan peruntukan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan-peraturan subsidiari yang dibuat di bawahnya. Pihak Jabatan LPTA adalah tertakluk di bawah Seksyen 41, Akta 304 untuk tidak mendedahkan apa-apa maklumat yang diterima.

  Perkhidmatan Atas Talian (Online Services)

elesen eSPP

Di atas  talian, elesen eSPP membolehkan anda:-
 • Memohon lesen, kebenaran dan lain-lain.
 • Menyemak dan memantau status permohonan
 • Mendapatkan dan mencetakan keputusan permohonan
 • Menyemak bil dan menjelaskan pembayaran melalui Perbankan Internet
 • Menerima pemberitahuan melalui email
 • Mengemaskini maklumat syarikat

Peperiksaan

Satu lagi kemudahan alternatif yang disediakan oleh AELB kepada pelanggan yang berurusan dengan Peperiksaan Persijilan PPS di atas talian.
Apakah Kelebihan e-urus PPPS?
Mengemukakan permohonan tanpa memerlukan borang JKPPPS/1Sem. 3.
Menyemak keputusan permohonan Peperiksaan Persijilan PPS.
Menyemak keputusan peperiksaan PPS.

ePermit

Syarikat-syarikat yang berhasrat untukImport/Eksport Bahan/Mineral Radioaktif & Radas Penyinaran dengan kejasama KASTAM di bawah Akta 304.

ePermitSTA

Di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 (Akta 708) pula, Jabatan AELB dipertanggungjawabkan sebagai Pihak Berkuasa Berkenaan bagi mengawal dan mengawalselia aktiviti eksport, pemindahan, transit dan pembrokeran barangan strategik, termasuk senjata dan bahan berkaitan, dan aktiviti lain yang boleh memudahkan rekabentuk, pemajuan dan penghasilan senjata pemusnah besar besaran dan sistem penghantarannya yang dibangunkan... maklumat lanjut

PerbankanInternet

Menjelaskan pembayaran melalui Perbankan Internet

BantuanPelanggan

Kelebihan menggunakan Perkhidmatan Bantuan Pelanggan (eBP) ini, anda dapat menjejaki semua aduan atau pertanyaan anda kepada kami. Untuk mendapatkan perkhidmatan ini sepenuhnya, sila Login eBP di bawah. Pilihan lain, anda juga boleh mengajukan sebarang pertanyaan berkaitan perkhimatan kami dengan menghantar email kepada MNR-Customer@elb.gov.my.
 
Nuclear Regulatory Statement
Foremost on Malaysia’s nuclear-related agenda is the protection of society in the aspects of health, safety and
security as well as the environment. To this end, effective implementation of policies and guidelines as well as
enforcement of atomic energy activities is absolutely essential. Atomic Energy Licensing Board (AELB) as the
national regulator of the country’s atomic energy activities including nuclear-related activity has played .....

TOP